Välkommen till SOKU Sverige

Här hittar du senaste nytt, bilder samt information kring det som rör SOKU Sverige

SOKU – Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

Har sedan det etablerades officiellt 1996 aktivt arbetat för att främja bildning och kunskap om syrisk kristendom bland syrianska ungdomar som tillhör den Syrisk-Ortodoxa kyrkan.

Men för att kunna förbättra vårt arbete, våra prioriteringar och projekt är det av stor vikt att vi får veta vad Ni upplever som positivt, negativt, vad ni har för önskemål gällande syrisk kristendom, arameiskt kulturarv ur religiös aspekt och personlig utveckling på andlig och social nivå.

SOKU finns för våra medlemmar och bistår med råd och vägledning på olika sätt därför är Ert tyckande viktigt för oss!

SOKUs senaste artiklar

Jesu upphöjda namn

Jesu upphöjda namn Namnet Jesus fick tillägget den smorde (Kristus – Syr: mshiho), som är taget från namnet olja (Syr: mesho) och detta namn är högt värderat. Det har inte bara en innebörd, utan många (1 Samuel 26:9; 1 Krönikeboken 16:22; Psalm 105:55). De första fäderna kallade prästerna och kungarna [...]

Ärkebiskop Benjamin Atas – Herdabrev

Till våra kära, andliga och vördade, cor-episcopos och munkar, präster och diakoner och diakonissor, lärare och alla församlingsråd för män och kvinnor och för ungdomar, samt alla övriga syrianska organisationer; till alla troende i vårt välsignade stift bevarade i Guds nåd.Herrens frid och faderliga välsignelser i Herren till er alla. [...]

Himmelsk glädje

I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje [...]

God Jul

I dessa stressens stunder, mörka och kyliga tider är det viktigt att stanna upp och fundera kring vad som verkligen är viktig här i livet. Det är ett tillfälle för eftertanke och reflektion. Under dessa dagar ska man också ägna tid åt sin familj, nära och kära. I dessa Juletider [...]

Intervju med Syster Hanune i Anafora

Hur kommer det sig att du valde nunnelivet och varför just i Anafora?Jag hade länge känt att jag ville bidra och hjälpa till med något så jag vände mig till min församlingspräst, vi tillhör biskop Tomas stift. Då jag berättade att jag ville hjälpa till, besvarade han med att säga [...]

En inblick i S:t Jakob av Edessa liv och gärningar – Gregorius Yuhanna Ibrahim

Den Syrisk ortodoxa kyrkan är en kyrka med rötter i den första kristenheten, och är rik på helgon, författare, kyrkofäder, teologer, och martyrer. SOKU har länge haft som mål att försöka lyfta upp dessa framstående människor som varit med och format den kristna kyrkan i hela världen, genom att bland [...]

SOKUs senaste bilder