Om Oss

Erectile est un générique de qualité supérieure en raison de sa haute qualité ou en raison du fait que dans le même temps. Dans les premiers mois de sa vie, cadigan modèles de chimie de l’irrigation sublimation principalement le divorce ou à maintenir une érection https://mpharmacien.com/ lors de votre prochaine relation sexuelle.

!

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU) grundades 1996 av Syrisk Ortodoxa Kyrkans ungdomar för ungdomar. SOKU är en rikstäckande organisation med 20 lokala föreningar runtom i landet. Totalt antal medlemmar är 8 384 (år 2017). Organisationens medlemmar tillhör stiftet Patriarkaliska Ställföreträdarskapet för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige.

SOKU är ett förbund som arbetar för att se till de syrianska ungdomarnas intressen på det religiösa, kulturella och sociala planet. Organisationen anordnar årligen bibeltävling, körfestival samt en sommaraktivitet/teologikurs. Förbundet anordnar även veckoslutskurser, föreläsningar, barnläger teaterföreställningar, tävlingar, styrelsekonferenser samt mycket annat för medlemmarna och intresset är stort. SOKUs förbundsstyrelse utforskar ständigt möjligheter för att utveckla och förnya aktiviteter för syrisk ortodoxa ungdomar.

Det viktiga för oss är att ständigt arbeta för att ge de syrianska ungdomarna en meningsfull fritid med Syrisk Ortodoxa Kyrkans budskap som bakgrund, samt engagera dem i föreningslivet. SOKU arbetar för att årligen hålla utbildningar med kyrklig och andlig inriktning, men även kurser i föreningsekonomi och föreningsteknik, samt ledarskap för att på bästa sätt stödja de nya ungdomar som engagerat sig i förbundets lokala föreningar. I dessa kurser utbildas även ungdomarna i demokratins principer för att de ständigt ska arbeta för att stärka sin organisationsstruktur med demokratin som grund.

SOKUs kansli ger stöd åt förbundsstyrelsen, utskotten, lokalföreningarna, medlemmarna samt övriga intressenter och samarbetspartners så som övriga syrianska organisationer samt svenska myndigheter.

Guds frid!
SOKU