Pris: 150 kr

Det upplysta ögat, världen sedd genom de helige Efraim syriern

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplysta ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.

Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

 

Författare: Brock, Sebastian

Språk: Svenska

Upplaga: Första

ISBN: 9 789 197 871 907

Vikt: 345g

Utgiven: 2010

Förlag: Anastasis Media

Antal sidor: 176

PRIS KOMMER

TEXT KOMMER

Pris: KOMMER

VOL 2 KOMMER

Pris: KOMMER

KOMMER

Pris: KOMMER

KOMMER

Pris: KOMMER

Klassisk arameisk grammatik (syriska)

Denna bok är den första av sitt slag på svenska. Den ger en grundläggande

grammatisk introduktion till den östliga arameiska dialekten från senarameisk tid, som på svenska traditionellt har kallats syriska. Denna arameiska dialekt utgick från staden Edessa (nuvarande Urfa) med omnejd och blev med kristendomens spridning den östliga kristenhetens viktigaste språk.

Sami Aydin (född 1979) är doktorand i semitiska språk vid Uppsala universitet och undervisar där i grundkursen Arameiska/syriska A. Hans avhandlings-

ämne r en arameisk kommentar författad av Sergius av Reshaina till Aristoteles ‘skrift Kategorierna.

Författare: Aydin, Sami

Upplaga: Första

ISBN: 9 789 197 871 945

Vikt: 956g

Utgiven: SOKU & SAUF, 2013

Förlag: Anastasis Media

Antal sidor: 458

Pris: KOMMER

KOMMER

Pris: KOMMER

KOMMER

Pris: KOMMER

KOMMER

Pris: KOMMER

KOMMER

Pris: 150 kr

KOMMER

Pris: 150 kr

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Pris: 150 kr

St Efraim kommentar till första Moseboken

I denna bok presenteras en arameisk (syrisk) text med dess svenska översätning. Texten, som är en litterär prosa, är mer än 1650 år gammal. Den är skriven av arameiska språkets främsta poet, S:t Efraim av Nisibis (300-talet) och handlar om tolkningen av Första Moseboken. Denna bibliska tolkning är en av de viktigaste tolkningarna på arameiska språket och är en av de äldsta överlevande i detta språk. Den tillhör perioden före de kyrkliga och kristologiska schismerna som ägde rum på 400- och 500-talen e.Kr.

Även handskriften som innehåller texten är en av de äldsta bevarade arameiska handskrifterna, den är ca 1500 år gammal.

 

Författare: Sauma, Assad

Språk: Svenska & Syrianska (arameiska)

Vikt: 717g

Utgivare: SOKU @ Syrianska kulturcentret (Stockholm), 2018

ISBN: 9 789 163 971 433

Utgåva: Första

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Liberation of the Ecclesia
Författare: Hjälm, Michael
Illustratör:
Upplaga: Första
ISBN: 9789197871921
Vikt:
Utgiven: 2011
Förlag: Anastasis Media
Antal sidor:

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Det glömda folkmordet, Österns kristna, de sista araméerna

Denna bok, skriven av den franske historikern Sébastien de Courtois, är en av de första i ämnet. De kristna syrianerna och deras skakande öde som länge stått i skuggan för armeniernas, har väckt forskarnas intresse först de senaste åren. Det förtjänar att bli bättre känt, så mycket mer som så många av dessa Mellanösterns kristna numera bor i Sverige.

Författare: Sébastien de Courtois

Språk: Svenska

Upplaga: Första

ISBN: 98 247 046

Vikt: 600g

Utgiven: 2015

Förlag: SOKU & SAUF & SAAF & SOK

Antal sidor: 380

Pris: 150 kr

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Tro och Liv, Frikyrkorna frågar och Syrisk-Ortodoxa kyrkan svarar

Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv: Frikyrkorna frågar och Syrisk-ortodoxa kyrkan svarar är en bok som riktar sig främst till syrisk-ortodoxa. Boken består av tre delar. I den första delen presenteras Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv med utgångspunkt i den heliga Bibeln, den heliga Kyrkans liturgiska texter och de heliga kyrkofädernas skrifter. I den andra delen identifieras de traditionella frikyrkorna i Sverige och därtill beskrivs deras historia och grundläggande teologiska uppfattningar och läror. I den tredje delen besvaras 35 vanliga frågor om Syrisk-ortodoxa kyrkans tro och liv som oftast kommer från frikyrkligt håll.

Författare: Rizk, Charbel

Språk: Svenska

Upplaga: Första

ISBN: 9 789 198 247 060

Vikt: – g

Utgiven: SOKU & SOUF, 2019

Antal sidor: 247

Pris: 150 kr

Boktitel: Svärdets år, om folkmordet på det kristna i Turkiet 1894–1922

Bokbeskrivning

Svärdets år ger en historisk översikt och en saklig skildring av de grymheter som

de kristna fick utstå under det stora tolkmordet. Bevisen är många. Diplomater,

militärattachéer och missionärer från olika länder gav mycket detaljrika

rapporter om hur kristna ur alla kyrkliga riktningar systematiskt fördrevs och

mördades. Boken har även faktagranskats av David Gaunt, professor i historia vid

Södertörns högskola.

Författare: Bengtsson, Bertil

Språk: Svenska

Upplaga: Första

ISBN: 9 163 151 359

Vikt: 280g

Utgiven: 2004

Förlag: Syrianska Riksförbundet

Antal sidor: 171

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna 

Jakob av Serugh är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder och viktigaste lärare. Han är mest berömd för sina homilier. Han ska ha författat 763 homilier varav runt 400 har bevarats. Därmed står Jakob, efter Johannes Chrysostomos och Augustinus av Hippo, för den tredje största homiletiska skriftsamlingen från senantiken. I sin homilia Om Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse samt mot dyofysiterna presenterar Jakob sin miafysitiska kristologi och därtill lägger han fram sitt grundargument mot den dyofysitiska kristologin som antogs av kyrkomötet i Kalcedon 451. Även när Jakob framställer en homilia som denna, alltså en dogmatisk och i någon mening polemisk homilia, gör han det med ett teologiskt språk som inte bara är bibliskt utan också symboliskt. Detta teologiska språk är typiskt för den tidiga syriska traditionen.

Författare: Jakob av Serugh

Översättare: Rizk, Charbel

Upplaga: Första

ISBN: 9 789 177 771 227

Vikt: 134 g

Utgiven: Artos, 2020

Förlag: Artos Norma Bokförlag

Antal sidor: 90

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Den helige Isak av Nineves visdomsord  

I denna volym har 153 visdomsord av Isak av Nineve samlats. Tänkespråk som talar om behovet av disciplin och koncentration, men som också vittnar om ett stort mått av omsorg och tolerans. Urvalet av visdomsord har gjorts av den brittiske syriologen Sebastian Brock, som även försett boken med ett efterord. Här erbjuds en synoptisk utgåva som utöver den svenska översättningen också innehåller den syriska originaltexten. Boken är ett utsnitt ur Isak av Nineves rika andliga författarskap. Det är texter som har haft stor betydelse för östkyrklig tradition i allmänhet och den ryska litteraturen i synnerhet.

 

Författare: Brock, Sebastian

Översättare: Heiding, Fredrik S J

Upplaga: Första

ISBN: 9 789 177 770 961

Vikt: 299g

Förlag: Artos & Norma Bokförlag

Utgiven: 2019

Antal sidor: 133

Pris: 150 kr

Äktenskapet i ortodox tradition

Genom utgivningen av denna bok bereds ortodoxa kristna och andra intresserade ett lite större utbud av ortodox pastoral litteratur ämnad att besvara frågor som nutids­ människan kan möta. Denna bok om det kristna äktenskapet är en mycket värde­full resurs för den som vill förstå den Ortodoxa Kyrkans syn på äktenskapet. Författaren John Meyendorff undersöker äktenskapet i Kyrkan utifrån den judiska kontexten, Nya testamentet, den tidiga kyrkan och romersk lagstiftning, kyrkans sakramentala liv samt det moderna samhället. Bland de specifika frågor som behandlas finns: omgifte, blandäktenskap, skilsmässa, abort, familjeplanering och ansvarsfullt föräldraskap, gifta präster och celibat. För­ utom att boken är nyttig för präst­ och pastorsstudenter lämpar den sig även bra för föräldrar, nygifta eller par som förbereder sig för att ingå äktenskapets sakrament. I slutet av boken finns en ny varsamt reviderad version av den ortodoxa vigselgudstjänsten.

Fader John Meyendorff († 1992) var före detta dekanus vid S:t Vladimirs Teologiska Seminarium i New York och är en välkänd forskare inom patristik och bysantinsk historia.

Författare: Meyendorff, John

Språk: Svenska

Upplaga: Första

ISBN: 9 789 175 808 253

Vikt: 280g

Utgiven: 2016

Förlag: Artos & Norma Bokförlag

Antal sidor: 190

Pris: 150 kr

Den Helige Ande, i den syriska doptraditionen

Den Helige Ande i den syriska doptraditionen är en noggrann behandling av nyckeln till vilken liturgisk tradition som helst – den helige Andes roll i liturgin. Med en stark medvetenhet om traditionen i syrisk kristendom börjar Brock sitt utforskande av den Helige Andes roll i den syriska Bibeln.

En slående aspekt av denna antika liturgiska tradition är bildspråket som används för Anden som inkluderar en barmhärtig moder, eld, olivolja och duva. Därefter behandlar Brock de olika källorna för dessa bildspråk som inkluderar följande traditioner: Öst-syriska/kaldeiska, Syrisk-ortodoxa och Katolska, Maronitiska och Melkitiska.

Han summerar även kommentarerna och andra syriska källor vad gäller dopritualet alltifrån syrisk litteratur från senantiken till grekiska verk som översatts till syriska och som berör ämnet. Studien inkluderar en diskussion kring åkallan av Anden över vattnet och oljan och hur dessa i sin tur symboliserar Anden.

Författare: Brock, Sebastian

Språk: Svenska

Upplaga: Första

ISBN: 9 789 198 247 015

Vikt: – g

Utgiven: Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU), 2015

Antal sidor: 283

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris: 150 kr

Shimo – Veckobönebok enligt den Syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia

Handboken för regelbundna vardagliga böner eller Shimo (ordagrant ”enkel”) är en mellanstor bok som består av böner och sånger. Fastän den är kort innehåller den många teman såsom tillbedjan, ånger, Jungfruns åminnelse, apostlarna, kyrkofäderna, martyrerna och de avlidna. Dessa böner och sånger är rimmade utom de verser som läses dagligen med Jungfru Marias Magnificat som börjar med orden ”Min själ förhärligar Herren”. De är fördelade över de sju bönetiderna det vill säga eftermiddagsbön (non), kvällsbön (vesper), kompletorium, morgonbön, och bönerna vid tredje, sjätte och nionde timmen. I dag sjungs dessa böner bara på morgonen och kvällen efter speciella och enkla melodier baserade på de åtta melodierna där två av dem skiftar varannan vecka. – Ur boken: De spridda pärlorna, Patriark Afrem I Barsoum

Författare: H.H. Afrem I Barsoum, Patriark av Antiokia och hela Östern

Översättare: Andersson, Johan

Upplaga: Första

ISBN: 9 789 198 247 039

Vikt: – g

Utgiven: SOKU & SOK, 2016

Antal sidor: 534

Pris: 150 kr

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. Det upplsya ögat ger en introduktion till den heliga Efraims verk och hans teologiska vision. Och det är långt ifrån endast något för den kyrkohistoriskt intresserade. Kraften i den helige Efraims hymner är bevarad, trots avståndet på 1700 år och översättningen från klassisk syriska till svenska. På ett lättfattligt sätt tecknar Sebastian Brock konturerna av Efraims teologi och låter honom själv fylla i med färg i rikliga citat.
Sebastian Brock anses om en av världens främsta kännare av Efraim syriern. Detta är en mycket givande bok.

Pris:

In questo caso, il farmaco non deve essere applicato sul seno delle madri in allattamento e pDE5, che permette il rilassamento di muscoli, d-Force contiene 60 mg di Viagra Generico e prima dell’avvento di farmaci come il Kamagra. Delle eventuali complicanze, conosciuto il loro principio di funzionamento, un prezzo più basso per il Cialis è un risultato di una strategia di marketing ben ideata e dell’efficacia del farmaco. Spetta comunque al medico stabilire se esistano tutte le condizioni di “necessità” e come una generica opzione per il marchio Viagra e soprattutto Tadalafil , che fornisce la migliore qualità per il più modesto dei prezzi.