Förbundsstyrelsen och Kansliet

Administratör: Aziz Boyaci

Aziz Boyaci har arbetat som Administratör för SOKU sedan 2016 och var tidigare anställd som föreningskonsulent. Aziz arbetar dagligen med förbundsstyrelsen och har ett nära samarbete med samtliga lokalföreningar i landet.

Det är Aziz man kontaktar för frågor om SOKUs verksamhet, styrelsefrågor, samarbeten eller styrelsearbetet på nationell nivå.

Ordförande: Juliana Aktas

Vice-ordförande: Lucas Tomas

Kassör: Ellie Makdissi

Sekreterare: Edessa Marouki

Ledamöter: Silvia Cakmakci, Frida Cakmakci, Mina Zeito, Andreas Hanna, David Davidsson

Suppleanter: Sibora Cello, Martin Mingana

Revisorer: Jakob Agirman, Philip Paulus

Valberedning: Helena Malki, Jennifer Akay, Salib Kurt