Förbundsstyrelsen och Kansliet

Administratör: Aziz Boyaci

Aziz Boyaci har arbetat som Administratör för SOKU sedan 2016 och var tidigare anställd som föreningskonsulent. Aziz arbetar dagligen med förbundsstyrelsen och har ett nära samarbete med samtliga lokalföreningar i landet.

Det är Aziz man kontaktar för frågor om SOKUs verksamhet, styrelsefrågor, samarbeten eller styrelsearbetet på nationell nivå.

Ordförande: Juliana Aktas

Vice-ordförande: Martin Mingana

Kassör: Lucas Toma

Sekreterare: Sibora Cello

Ledamöter: Edessa Marouki, Frida Cakmakci, Andreas Hanna, Mina Zeito, David Davidsson

Suppleanter: Ashtar Ahi, Marlin Namrood

Revisorer: Jakob Agirman, Philip Paulus

Valberedning: Helena Malki, Jennifer Akay, Ellie Makdissi