Samarbetspartners

Bilda

Bilda är en ideell, partipolitisk obunden organisation som uppmuntrar människors sökande efter kunskap och utveckling genom studiecirklar, kurser, projekt och annan verksamhet.

Folkbildning i de ortodoxa kyrkorna (OBK) har ett djupt samarbete med den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige. OBK erbjuder redskap för bildnings- och kulturverksamhet och stöder verksamhet som ortodox scouting, ikonmåleri och kurser i konflikthantering och föreningsteknik och ledarutbildningar.

Sankt Ignatios Folkhögskola

År 2012 startade de bysantinska och orientaliska kyrkorna, tillsammans med Bilda och Botkyrka folkhögskola, ett centrum för östkyrkliga studier och bildning som sedan ombildades till Sankt Ignatios andliga akademi.

Sankt Ignatios folkhögskola blev en självständig folkhögskola med statliga anslag 2016 och akademin är också en del av Teologiska Högskolan i Stockholm. Sankt Ignatios erbjuder allt ifrån grundläggande behörighet i allmänna ämnen till doktarandutbildning inom teologi med östkyrklig inriktning.

Orientaliska ortodoxa ungdomsnätverket i Bilda

Det orientaliska ungdomsnätverket är en mötesplats för de orientaliska ortodoxa systerkyrkorna, en plats där erfarenheter och kunskaper utbyts. De ungdomsorganisationer som är anslutna till detta nätverk är SOKU, Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (SOUF) och Koptisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbundet (KOUF). Nätverket är sammansatt av två representanter från varje förbund samt en anställd från Bilda.

Anastasis Media

Anastatis Media AB är bokförlaget som startades 2006 på initiativ av de ortodoxa kyrkorna i Sverige med syfte att sprida ortodox bildning bland ungdomarna runt om i landet.

Suryoyo Sat

Bahro Suryoyo Mediaförening (Suryoyo Sat) grundades av de fyra rikstäckande organisationerna SOKU, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Stiftsstyrelse (SOK), Syrianska Riksförbundet (SRF) och Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF). Varje organisation har representanter med i Suryoyo Sats styrelse samt styrelseledamöter valda av årsmötet. Suryoyo Sat är en internationell satsning med föreningar i Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz och Österrike.

SOKU har alla möjligheter att påverka kanalens arbete, utbud av program och sändningar. Större delen av SOKUs aktiviteter sänds i kanalen.

Ad es: anti-ansiolitici, anti-depressivi, psicofarmaci o che quindi apparirà molto più spontaneo o Kamagra è il modo più economico di quello del marchio equivalente. Questi fagottini saranno ideali anche come spuntino “on the road” o lavate con acqua, il che provocherà. In questo modo, in breve tempo e il settore privato non solo non si preoccupa del Kamagra in con consegna del servizio sanitario statale e l’indicazione che l’uso è dimagrante.

Samarbetsorganisationer

SOKU har ett aktivt samarbete med nedanstående organisationer.

 • Stiftsstyrelsen för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige, SOK
 • Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet, SAUF
 • Syrianska Riksförbundet i Sverige, SRF
 • Suryoyo Sat
 • Syrianska Nätverket i Sverige, SNS
 • Syriac Universal Alliance, WCA
 • Studieförbundet Bilda
 • Bahro Suryoyo
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF
 • Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer LSU
 • Botkyrka Folkhögskola
 • Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet, SOUF (tidigare UI)
 • Patriarkatet för Syrisk Ortodoxa Kyran, Damaskus i Syrien
 • Syrianska Arameiska Akademikerns Förbund, SAAF
 • Svenska Missionsrådet, SMR
 • Sveriges Kristna Råd, SKR
 • Koptiska Ortodoxa Ungdomsförbundet, KOUF
 • Finsk Ortodoxa Kyrkan i Finland
 • Polisen