Gruppen för projekt Syriac bildades i mars år 2002 av SOKU-Sverige. Tanken med projektet är att stärka de syrianska ungdomarnas kunskap samt ordförråd inom det syrisk-arameiska språket, vilket är det språk deras förfäder talade för flera hundra år sedan.

En folkgrupp behöver ett språk och en religion för att existera. Vi i projekt Syriac har som mål att utveckla ett dataprogram för att lära ut det syrisk-arameiska språket och få fler ungdomar intresserade av det.

Programmets första steg ska vara uppbyggt så att ett flertal ord inom olika kategorier ska finnas. Man ska kunna se det syrisk-arameiska ordet, det transkriberade samt höra hur det låter på syrisk-arameiska samt se en bild. Språkprogrammet ska vara upplagt som en spel där användarna kan tävla mot varandra i en high-scorelista, där de sedan kan vinna priser. Visionen är sedan att vidare kunna bygga ut programmet med flera steg som bland annat behandlar alfabetet och grammatiken.

Programmet ska heta S:t Efraims språkprogram efter ett helgon som har haft stor betydelse för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dess liturgi. Syftet med att lära ut syrisk-arameiska, är en strävan mot att bygga upp ett levande tungomål utan större influenser från andra språk. Detta är en problematik vi idag möter i den syrianska dialekt som talas till vardags. Syrisk Ortodoxa Kyrkans liturgi är skriven på syrisk-arameiska och detta språkprogram avser att öka ungdomars intresse och språkkunskaper.

Programmet är beställt av Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige (SOKU-Sverige). Learning Plant AB producerar programmet. Block21 står för programmering och formgivning. Aydin Akyuz som är språkansvarig talar in speakerljuden.

Medlemmar i projekt Syriacs första konstruktion:
Gunilla Togan – projektledare
Victoria Posluk – projektsekreterare
Aydin Akyuz – språkansvarig
David Granberg – Learning Plant AB, producent av programmet
Emmanuel Ay – Block21, programmering samt formgivning

Schema för körturnering 2002 i Norrköping, S:ta Marias kyrka

10.00-11.00 Frukost till samtliga
(Plats: Svängom, Folkets Park)

11.00-13.30 Körturneringens första pass
Samtliga körer framför två psalmer
(Plats: S:ta Marias kyrka, Folkets Park)

13.30-15.30 Lunch

Lansering av S:t Efraims språkprogram

Tal/föredrag: SOKU-Sverige, ärkebiskop
Benjamin Atas, Projekt Syriac, Mats Eskhult,
universitetslektor från Uppsala Universitet
(undervisar i syrisk-arameiska),
David Granberg Learning Plant i Linköping
(leverantör av S:t Efraims språkprogram).

Demonstration av S:t Efraims språkprogram
(Datorer finns uppställda så att alla kan testa programmet)

15.30-16.00 Final
Finalister presenteras och de framför deras finalbidrag

16.00-16.30 Underhållning från S:ta Marias kyrka i Norrköping,
Årets syrian presenteras

16.30-17.00 Vinnarna presenteras
Prisutdelning
Fotografering

17.00-17.45 Kvällsbön i kyrkan

20.00- Fest i Sväng Om, Folkets Park.
Arrangerad av Azech-syrianska föreningen i Norrköping.
Sångare är Gabi Messo. Inträde kostar 80 kr.

Gunilla Togan