Den 13:e december firas Lucia, men varför firar man egentligen Lucia?

SOKU Botkyrka hade torsdagen den 12:e december avslutning för sina torsdagskvällar för detta år. Styrelsen hade ordnat med glögg, pepparkakor och annat tilltugg till kvällen. Eftersom det var så nära inpå Lucia så berättades historien om henne under kvällen och det är verkligen en mycket intressant historia:

Hur blev helgonet från Sicilien så övermåttan populärt i det vintermörka Sverige? Det har med hennes namn – ”Ljusbärarinna” – och med hennes dödsdatum att göra: Före den gregorianska kalenderreformen var den 13 december dagen för vintersolståndet, när ljuset börjar komma tillbaka.

Lucia föddes omkring 286 i Syrakusa på Sicilien av en kristen mor vid namn Eutychia. Redan som barn avlade hon ett löfte om evig jungfrulighet, men talade inte ens med sin mor om detta. När flickan nått giftasåldern fann Eutychia en förnäm hednisk brudgum åt henne men Lucia lyckades gång på gång att fördröja trolovningsceremonin.

När slutligen Eutychia blev svårt sjuk gick Lucia med henne på vallfärd till den heliga Agatas grav i Catania. Där blev modern på ett underbart sätt botad. Då äntligen talade Lucia med sin mor om sitt löfte och Eutychia förstod. Men brudgummen kände sig kränkt och hämnades genom att anmäla Lucia som kristen hos kejsar Diokletianus ståthållare.

Lucia blev gripen, kastad i fängelse och torterad. När hon vägrade ge upp sin tro, ville ståthållaren förödmjuka den ståndaktiga jungfrun genom att döma henne ”ad lupanare” – hon skulle föras till stadens offentliga bordell och tjäntgöra där som sköka. Men när hon skulle transporteras dit på en oxkärra till hela stadens hån och spe, kunde ingen makt på jorden förmå kärran att röra sig, den var som fastfrusen på stället. Då förlorade ståthållaren besinningen och lät hälla kokande olja över flickan, men hon skadades inte. Slutligen lät han genomborra hennes hals med ett svärd, efter att man hade stuckit ut ögonen på henne. Året var 304. Lucia målades ofta med ett svärd genom halsen och med sina ögon på en bricka. Hon vördas som de blindas skyddshelgon.

Förutom hennes hemstad Syrakusa gör också Venedig och Metz i Frankrike anspråk på att äga hennes kvarlevor.

Efter berättelsen om Lucia fick varje grupp svara på några utvärderingsfrågor rörande torsdagskvällarna. Kvällen avslutades med lite lugn syriansk dans.

Nästa torsdagskväll kommer att hållas den 23 februari i den nya S:t Petrus & Paulus syrisk ortodoxa kyrkan i Norsborg.

Vi hoppas att få se er i den nya kyrkan då vi kan önska er en God Jul, annars tar vi tillfället i akt och gör detta nu:

God Jul & Gott Nytt År!

Mvh,
SOKU Botkyrka

Texten om Lucia är tagen ur boken”Helgonkalendern” av P Adalbert Engelhart OSB

Feride Tas