Söndagen den 8 december besökte Fader Misha Jaksic St Maria kyrkan i Örebro. Fader Misha är serbisk ortodox präst i Linköping och har precis blivit anställd av Sveriges Kristna Råd som samordnare för de ortodoxa kyrkorna i Sverige.

Fader Misha kom till Sverige vid unga år från Serbien. Han bor idag i Linköping, men reser runt bland annat till Eskilstuna och Örebro där han håller Gudstjänster för ortodoxa serber.

Fader Misha har studerat inom den svenska kyrkan. Han studerade även genom korrespondens med hjälp av den serbiske biskopen. I år har Fader Misha varit präst i 6 år.

Fader Jakob Kasselia bjöd in Fader Misha till St. Maria kyrkan i Örebro för att han skulle hålla en föreläsning. Fader Jakob inledde föreläsningen med att börja med bönen Fader Vår på syrianska. Därefter lämnade han över ordet till vår besökare Fader Misha Jaksic. Ca 55 deltagare, både äldre och ungdomar deltog i föreläsningen. Fader Misha pratade svenska och Fader Jakob översatte till syrianska.

Fader Misha förklarade att Fader, Sonen och Den Heliga Anden är relationer. Fadern finns inte utan Sonen. Fadern föder Sonen i det här fallet talas det om Jesus Kristus och Gud. Han pratade även om familjen. Vi är alla kristna och tillhör en familj. Familjen ur tre perspektiv: de tre K:na. Klostret, kyrkan, kärnan i familjen.

Klostret
En ortodox fader har en gång sagt att kyrkan inte är något utan klostret. Många kvinnor och män som inte lever som nunnor, munkar eller eremiter söker sig till klostret för att söka det Andliga. I klostret finns det ständiga botet och den ständiga bönen. De som bor i kloster hänger sitt liv åt Gud och bönen. Utan klostret är kyrkan inget och utan kyrkan är inte klostret något. De hör samman.

Kyrkan
Kyrkan är Guds hus dit människan alltid kan komma för att söka tröst. Prästen eller biskopen är Guds avbilder. Pavel Florenski, en rysk präst har en gång vid sin tid sagt att änglar och helgon är verkliga fastän vi inte ser dem. Diakonerna i kyrkan representerar änglar. Genom metaforer förstår människan bättre det som inte är synligt. Änglar och helgon finns ibland oss fastän vi inte ser dem. Dessa helgon betyder väldigt mycket för oss fastän vi aldrig sett dem.

Kärnfamiljen
Varje kristen familj skall ha treenigheten som förebild för att lyckas. Vi skall alltid minnas den heliga familjen där Jesus föddes och blev en människa.

Fader Misha berättade även om hur vi skall bevara familjens helgd? Hur kan vi hjälpa våra barn i den här världen? Kyrkan är familjen. Familjen måste få vara den lilla kyrkan säger Fader Misha. Den lilla kyrkan är våra hem. I våra hem är det viktigt att den heliga bönen verkar. Vi skall alltid komma ihåg att Gud finns ibland oss och ständigt ha det i åtanke. När vi tvättar våra händer bör vi tänka på att Gud renade oss genom det heliga dopet. Maten vi får på bordet är ingen självklarhet. Den mat vi äter är maten Gud givit oss. Fader Misha förklarade att enligt tradition inom den heliga serbiska kyrkan kallas Fader Vår även Läkaren. Läkaren som helar.

Det var många frågor som dök upp hos de närvarande när Fader Misha var på besök. Några av frågorna var varför serberna firar julen en vecka efter oss? Varför Fader Misha har långt hår? Om serbernas fasta är likvärdig våran? Varför han inte bär prästkrage? Varför de serbisk ortodoxa korset ser annorlunda ut än det syrisk ortodoxa korset och om levnaden i celibat.

De ortodoxa serbernas fasta är mycket strängare än den syrisk ortodoxa fastan. De fastar 50 dagar före påsk och 40 dagar före julen. Under fastan äter de ingen fisk. Olja och vin är sådant de äter och dricker enbart under helgen. De fastar även varje onsdag och fredag precis som oss syrianer. Det som skiljer deras onsdag och fredags fasta från oss är att de fastar året runt utom två veckor före påsk, en vecka efter påsk och en vecka efter julen.

Den 2:a söndagen varje månad har Fader Misha serbisk ortodox Gudstjänst i kapellet bredvid Olai Petri kyrkan i Örebro kl 10.30. Fader Misha hälsar oss alla syrianer varmt välkomna till kapellet och Gudstjänsten.

SOKU Örebro

Marianne Malki