Under den årliga körturneringen som i år ägde rum den 30 november i Norrköping utnämndes årets syrian. Priset delas ut till en person som anses ha arbetat för sitt folk, sin kyrka och framförallt våra ungdomar på ett hedervärt och beundransvärt sätt.

Detta år gick priset till eldsjälen Habib Dilmac ifrån Örebro.
Vem är då Habib Dilmac och vad är det han gör?

Habib är Syrianska Ungdomsförbundets (SUF) ordförande och är engagerad i många olika områden när det gäller det syrianska folket. Förutom att han är ordförande för SUF är han även ordförande för den syrianska föreningen i Örebro. Detta innebär att han jobbar nästan dagligen med någon fråga för respektive organisation.

Eftersom Habib är ordförande för SUF så innebär det också att han är med på en stor del av de syrianska aktiviteterna som sker runtom i landet. Hans ansikte är välkänt, men tiden är ju alltid ett problem och det är omöjligt att infinna sig på varenda aktivitet, men är det ingen annan som kan så måste oftast Habib vara den som är på plats.

Habib säger att det finns många olika områden som är viktiga att satsa på när det gäller den syrianska ungdomen. Språket är något vi måste vara måna om, men han menar att det inte är det allra viktigaste utan att språksatsningen får komma in som en del av något större och bredare. Det viktigaste är som han uttrycker det själv att: ”Vår verksamhet måste ha ett omfång där ungdomar kan lära och stärka sin kulturella identitet men lika viktigt är att samtidigt påverka till att syrianska ungdomar finner sig väl och blir en del av det svenska samhället. Det närmsta året av arbete får tala om för oss hur vi skall kunna stå oss starka i kommande år, det måste handla om 10 år, 20 år framför oss i det vi gör.”

På frågan om hur han tycker att den syrianska ungdomen ligger till i dagens läge, om vi är på rätt väg eller om vi långsamt glömmer bort vår religion och våra rötter, svarar Habib att han tror att vi har en större kris än vad som utmålas och säger att många av oss, men inte alla är på väg åt fel håll. Han fortsätter och menar att många ungdomar lever i ett blindo för att dem inte är medvetna om den kultur och identitet dem bär på, vilket han tycker är synd eftersom det är när vi är starka om oss själva som vi bäst kan bemöta andra kulturer och traditioner.

Det som fattas i våra organisationer i dag enligt Habib är någon som på ett bra sätt förmedlar och talar om hur allting är och varför det är just så i vissa viktiga frågor! Han syftar speciellt på kyrkan och menar att de måste på ett bättre sätt ordna fram en närhet till sina ungdomar.
”Vi har varken en stat eller myndighet som håller reda på vilka vägar vi tar, det ansvaret vilar hos oss alla gemensamt. Vår gemenskap och den samhörighet vi har med den gemensamma kulturen som grund är vår nations överlevnad.” Habib fortsätter och säger att det finns tid för förändring, tiden är det som går oss förbi och talar om vad vi har lagt bakom oss. I varje stund av ett nu påverkar vi till vad som komma skall, det är dags att vi ser till att ta vara på tiden och ser vad vi har framför oss. Genom en god framförhållning och ett organiserat arbete med självklara mål måste vi orsaka till en medveten syriansk ungdom.

När Habib blev utnämnd till årets syrian blev han glad över beskedet eftersom det är en annorlunda utmärkelse som verkligen är kul att få. Han säger att det finns många syrianska eldsjälar ute bland vårt folk och önskade att alla dessa kunde uppmärksammas och prisas för det hjärta dem har för sitt arbete.

Jag frågade honom vad han tyckte om den årliga körturneringen och hans svar var att det är jättebra med arrangemang kring kyrkan för sådana evenemang skapar en god stämning och glädje. ”Det som utspelade sig senast i Norrköping var perfekt! Se bara på deltagarnas glädje och uppslutningen från folk var helt otrolig, kyrkan var fullsatt. En eloge till alla ledare, funktionärer och föräldrar som engagerar sig frivilligt för en sådan sak.” Han tycker dock att det är synd att inte fler församlingar deltar och föreslår att man kanske i samband med körturneringen också kan uppmärksamma och prisa församlingars körverksamhet. Här får man nog kanske utgå från en församlings befintliga förhållanden i att kunna uppföra en kör. Går man ut med det som en information så kanske en uppmuntran sker till fler körer uppkommer runtom i Sverige.

Habib finner sin motivation genom sin tro på Gud, inget annat och tycker att det är en självklarhet att vi skall finnas till varandra och göra det vi kan för varandra. Att tillhöra den syrianska gruppen talar också om att vi bär på något unikt vad gäller vår kyrka och historiska arv, anser han och tycker att vi måste alla förvalta och bära ansvar för den.

Prispengarna som var på 2000 kr har Habib skänkt till Azech Syrianska föreningen och deras återuppbyggnad av lokalen Borgen i Norrköping.

SOKU Sverige gratulerar Habib Dilmac till Årets Syrian 2002!

Feride Tas