Hur ska vi stärka vår syrianska/araméiska identitet? Detta är en mycket viktig fråga att diskutera och lyfta fram. Många av dagens syrianska ungdomar saknar kunskaper i hörnstenarna till den syrianska identiteten, vår historia, religion, kultur och vårt historiska språk.

Det arameiska språket har haft en framstående roll i historien. Det var Jesus modersmål och tidiga bibliska skrifter skrevs på arameiska. Just den syrisk-arameiska dialekten (syriskan) blev det litterära språket inom den syrisk ortodoxa kyrkan.

Den syrisk-arameiska dialekten är den som präglat vår kyrkohistoria och funnits där under dess framgångar och motgångar. Det är tack vare kyrkan som denna dialekt har överlevt. Vi vill påstå att det syrisk-arameiska språket är nyckeln till vår identitet. Även om historia, religion och kultur är väsentliga för bevarandet av en syriansk identitet anser vi att språket kan ses som den röda tråden och är därmed en vital roll för det syrianska folkets existens. Genom att lära sig syrisk-arameiska har vi möjligheten att ta till oss historia, religion och kultur på vårt eget modersmål.

Syrisk ortodoxa kyrkans ungdomsförbund i Sverige (SOKU-Sverige) grundades 1996 och är ett nationellt ungdomsförbund med 19 medlemsföreningar och ca 12 000 medlemmar. Organisationen är religiöst bunden inom syrisk ortodoxa kyrkan och partipolitiskt obunden. SOKU-Sveriges mål är bland annat att tillvarata syrianska ungdomars intressen, religiöst, kulturellt och socialt. En viktig del i arbetet är att engagera syrianska ungdomar för att göra dem medvetna om sin identitet.

Det är på tiden att vi börjar ta till de hjälpmedel som finns till vårt förfogande för att försöka möta de nya generationerna på ett sätt de är mottagliga för. Gamla läroböcker och stora tavlan kanske inte längre är tillräckliga för undervisning i syrisk-arameiska.

Detta är en av anledningarna till att SOKU-Sverige, den 10 mars 2002 bildade projektgruppen Syriac, för att utveckla ett språkprogram i det syrisk-arameiska språket. Syftet med projekt Syriac är att tillhandahålla en utbildning i syrisk-arameiska som är utformad på ett roligt, lättsamt och pedagogiskt sätt med hjälp av den senaste tekniken. För att fånga upp ungdomars intresse har vi valt att utforma språkprogrammet som ett datorspel.
SOKU-Sverige har döpt språkprogrammet till S:t Efraims språkprogram efter det syrianska helgonet Mor Afrem. Hans arbete med hymndiktning och bildande av körgrupper är än idag framstående inom den syrisk ortodoxa kyrkan. S:t Efraims språkprogram lanserades den 30 november under SOKU-Sveriges årliga körturnering som i år hölls i S:ta Marias syrisk ortodoxa kyrka i Norrköping.

Just nu innehåller programmet 13 olika kategorier med 8-36 ord i varje kategori. Eleverna, som vi kan kalla användarna, kan välja en kategori och öva på den hur många gånger de vill. De har möjligheten att hamna på en highscorelista beroende på hur många poäng de plockat i en spelomgång.

Tanken är att bygga på ordspelet med fler ord för att öka vårt ordförråd. Programmet är inte endast riktat till barn och ungdomar utan till alla som är intresserade av att lära sig syrisk-arameiska. SOKU-Sverige har även mottagit mail från föräldrar gällande S:t Efraims språkprogram och de har visat intresse och tacksamhet för att vi startat detta projekt. Många syrianer, dock inte alla, talar idag vårt syrianska talspråk turoyo. Tyvärr har denna dialekt påverkats av språk som exempelvis turkiska, arabiska och kurdiska. Vad kan vi göra åt detta? Vi måste sträva mot att rena vårt språk från dessa låneord och lära oss de korrekta orden som finns i vårt syrisk-arameiska språk. De syrianer som inte har det privilegiet att lära sig någon form av arameiska hemma, exempelvis turoyo, kan nu utbilda sig i syrisk-arameiska och föra vårt värdefulla arv vidare.

Hemspråkslärare är en grupp som vi hoppas kommer att utnyttja detta program i deras undervisning. Dessa personer kommer att vara till stor hjälp för vårt fortsatta arbete med projektet och vi hoppas att de som har några funderingar eller idéer hör av sig till oss. Nästa steg i projekt Syriac är att lära ut alfabetet så att ungdomar kan lära sig att läsa och skriva på syrisk-arameiska. Det finns otaligt många möjligheter med denna utbildning och det första steget kan ses som en liten introduktion. Nu finns språkprogrammet på SOKU-Sveriges hemsida på www.soku.org, men så småningom efter vidare utveckling kommer den att kunna köpas på CD. Just nu har SOKU-Sverige påbörjat ett samarbete med Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) som bland annat handlar om nästa steg av S:t Efraims språkprogram. Vi önskar att fler syrianska organisationer ställer sig bakom oss och bistår oss med hjälp i detta arbete.

Vi hoppas även att hela det syrianska folket värderar vårt modersmål och stödjer oss i vårt arbete med att öka kunskaperna inom vårt syrisk-arameiska språk och därigenom stärka vår syrianska identitet.

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige
(SOKU-Sverige)

Gunilla Togan, SOKU-Sverige