Ett projekt som SOKU-Sverige driver är det som kallas för Eagle. Eagle består bland annat av ett jämställdhetsprojekt som vill bidra till att lyfta ungdomars kunskapsnivå inom jämställdhet och lyfta fram viktiga frågor till ytan.

Vi i SOKU-Sverige inbjuder er härmed att deltaga i en ledarskapsutbildning i jämställdhet där vi kommer att ta upp frågor rörande jämställdhet och hur man ska arbeta med dessa frågor i sin lokala förening.

Kursen går av stapeln i Vårdsnäs, 20 km söder om Linköping, den 21-23 februari 2003.

Till utbildningen vill vi ha 2 deltagare från varje SOKU – förening. Antingen ska det vara två från föreningens ungdomsstyrelse eller två ungdomar som är aktiva i föreningen. Kravet är att dessa två även under kommande år är aktiva i föreningsverksamheten. Helst ska det vara en kille och en tjej.

Syftet med kursen är att ni ska utbildas i ledarskap för att sedan ta upp jämställdhetsfrågan i din lokala förening och diskutera det vidare med de andra ungdomarna.

Program för helgen och annan viktig information kommer att skickas till föreningen när anmälan är gjord.

Anmälan görs på kansliet:
e-mail: soku-kansliet@telia.com
eller telnr: 08-550 401 53

Detta måste göras senast den 30/1 – 03.

För mer information: Klicka på Projekt / Eagle

Med vänlig hälsning,
SOKU Sverige
Eagle – Jämställdhetsgruppen

Feride Tas