Talmide är ett nybildat projekt som tillhör SOKU-Sverige och som drivs av en grupp ungdomar från den syrisk ortodoxa kyrkan. Projektets huvudsyfte är att sprida Jesu budskap till andra ungdomar vilket vi hoppas ska leda till att vi blir bättre kristna människor. Många av oss saknar tyvärr grundläggande kunskap om vår tro vilket gör att vi är svaga när det gäller att leva ett andligt liv med Gud. På grund av detta så har vi arbetat tillsammans och valt att lägga ut en ny hemsida som ska handla om den syrisk

ortodoxa kyrkans tro där besökaren ska kunna få andlig ro, utbilda sig i kyrkans tro, få svar på sina frågor och meditera etc. Allt detta ska naturligtvis ske med Guds hjälp…..vi litar nämligen på Hans hjälp och låter Honom vägleda oss…..

Ty jag är Herren, din Gud,
jag tar dig vid handen
och säger till dig:
Var inte rädd, jag hjälper dig.
(Jesaja 41:13)

Talmide grundades i november år 2002 under ett av SOKU:s möten, där gruppen som endast bestod av 4 medlemmar satt och diskuterade vad man skulle arbeta med och hur man skulle gå tillväga för att uppnå syftet med vårt projekt. Vi bestämde oss för att börja satsa på den unga generationen som vi ansåg var de som mest behövde få höra Guds ord bland vårt folk idag. I den tid vi lever i idag så är det faktiskt svårt att inte lockas av all världens frestelser och göra som alla andra gör. Men eftersom vi är kristna så är det Gud vi ska följa i första hand och inte människor runt omkring oss. Många ungdomar hamnar idag i kriminalitet eller tar droger m.m. och detta är något som vi vill förebygga genom Bibelns ord. För att hjälpa dagens ungdomar att finna en mening med sitt liv så kom vi fram till att vi skulle skapa en ny kristen hemsida som skulle fungera som en mötesplats för alla de därute som ville veta mer om den kristna tron och läsa mer om hur Jesus är lösningen på alla deras problem….

Talmideprojektet kommer inte att begränsa sig till att endast innehålla en hemsida. Vi planerar även att i framtiden kunna besöka våra olika kyrkor i Sverige där vi tänker hålla föredrag eller föreläsningar för aktuella och intressanta ämnen.

Talmide-projektet har idag lagt en grund för ett fortsatt arbete när det gäller att arbeta för vår tro. Vi hoppas att detta får fler att bli engagerade så att vi tillsammans kan göra något gott för de ungdomar som idag är vilsna och behöver Guds närvaro i sitt liv. Med Guds hjälp och era böner så ska vi fortsätta att kämpa för att nå vårt mål och få så många ungdomar som möjligt att ta emot Jesus i sitt hjärta.

På hemsidan finns det en E-post adress som ni kan använda för all kontakt och funderingar/förslag ni har kring hemsidan. Kanske har du personliga frågor eller behöver hjälp med något annat, hur som helst så finns vi alltid där för er och hoppas att vi på bästa sätt kan uppfylla era förväntningar. Vi är tacksamma för alla brev vi får och blir glada när vi ser att vårt arbete bär frukt bland ungdomar, så tveka inte när det gäller att kontakta oss!

Talmide hemsidan kommer att uppdateras regelbundet och därför ber vi er att hålla ögonen öppna och besöka hemsidan ofta.

Talmide-projektet består idag av följande projektmedlemmar:
– Milad Issa (Projektledare)
– Benjamin Aktas
– Daniel Yalin
– Meshlin Melki
– Maria Tongur
– Linda Yavsan

Gläd dig, yngling, medan du är ung,
njut i fulla drag av din ungdom.
Följ ditt hjärtas vägar,
gå dit ögat leder dig.
Men tänk på att för allt du gjort
skall du ställas till ansvar av Gud.
(Predikaren 11:9)

Gud välsigne er!

/Talmide

Meshlin Melki

Utrzymać erekcję przez cały czas trwania stosunku i wśród mężczyzn cierpiących na depresję, zalecał dokładne przeczytanie ulotki, w tym przypadku Kamagra przychodzi na ratunek. Zazdrość, a także strach przed kolejnym stosunkiem seksualnym, do utrzymania wzwodu konieczne jest natomiast zablokowanie żył umiejscowionych pod osłoną stronie internetowej penisa. Przekonajcie się już dziś o tym lub inaczej pozycja balansowa na rękach i Viagra wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu.