Kära bröder och systrar. Innan jag går djupare in på denna artikel, så vill jag först klargöra vissa saker som jag helst av allt inte skall misstolkas. I denna artikel ska jag framställa några stycken grundläggande kristendom som är vad den är och vad den var långt innan jag föddes. Det är absolut ingen svartmålning, kritik eller dömande av något slag, och om någon läsare skulle känna sig påhoppad eller känna en viss förnedring eller smutskastning, så vill jag påpeka att vi alla har syndat i detta liv.

För kom ihåg – när vi lägger märke till smutsen som vi bär, då är Gud mest närvarande i oss – detta är faktiskt det själva tecknet på Hans närvaro.

Skrämmande syn

I mitt hjärta forsar det tårar av blod, när jag ser hur många troende går från en andlig karaktär till en allt mer världslig och gör det materiella till vår ’Herre’. ’Ni kan inte tjäna två herrar för då kommer ni att hata den ene och älska den andre. Därför kan ni inte heller leva för Gud och samtidigt lida av penningbegär.’ (Matt. 6:24). Jesus säger här att vi bara kan ha en herre. Vi lever i ett materialistiskt samhälle. Många ’tjänar pengar’ i den betydelsen att pengarna är deras herre. De använder hela livet för att tjäna pengar, samla och spara, men en dag dör de och lämnar allt kvar. Begäret efter pengar och allt man kan göra med dem blir mycket viktigare än överlåtelsen till Gud och intresset för andliga ting. Akta dig för materialismens fälla! ’Kärleken till pengarna är första steget till alla slags synder.’ (1 Tim 6:10). Kan DU ärligt säga att Gud är din herre och inte pengarna? Tänk efter vad som tar mest av din tid och intresse. Vår andliga klarsyn är förmågan att förstå vad Gud vill med våra liv. Det är lätt att vår andliga syn försvagas av egna tankar och begär – det bästa sättet att åter se klart är att tjäna Gud. Vi ska inte tillåta att våra ägodelar äger oss.

Vi försvinner allt djupare in i ondskans täta dimma: jag ser bl a hur vilsna ungdomarna är, redan när de är små. Jag trodde aldrig att mina öron skulle få höra uttalanden av ungdomar (kristna) som t ex: ’Vad konstigt – har du inte haft samlag. Jag har redan haft samlag med x antal tjejer/killar… har du aldrig varit berusad…börja röka cigarretter/ droger ’alla’ gör ju det… vi går på Bibelstudier och ’checkar in’ tjejer respektive killar’… m.m (visst kan något gott ibland komma ur något ont men långt ifrån alltid). Detta är bara några få skräckinjagande uttryck som jag har fått höra. Jag vet att det finns många andra som också tycker att detta är hemskt, men dessvärre så är det allt för många som har just denna tragiska inställning. Detta är ett ’dödligt’ virus som djävulen har lyckats sprida bland oss. Jag kan se djävulen skratta när han ser vilken väg många av oss börjar ta, precis som han skulle vara fullt belåten om han såg att du inte bara fått en förkylning, utan han istället fått ge dig cancer. Men vi måste stå emot detta – vi måste ’förbli trogna’ mot Kristus. Det är aldrig lätt att stå emot Satans lockande frestelser, men kom ihåg att det gäller livet. ’Om du kan höra, så lyssna till vad Anden säger till församlingarna: den som segrar ska inte komma under Guds dom.’ (Upp 2:11).

Tolerera aldrig synd för att någon påstår att det skulle vara ett tecken på vidsynthet. Att leva i omoral idag anses inte särskilt allvarligt för en ’kristen’. Se, hur onda människor har använt sig av en falsk barmhärtighet som ett vapen mot de goda: de har lurat ifrån många kvinnor deras jungfrudom och mycket annat elände.

Just den sexuella omoralen vill jag skriva vidare om. Varför är sexuell synd så allvarlig? Den bedrövar Gud, eftersom den visar att vi hellre följer våra egna begär än Guds ord. Den skadar andra människor, eftersom den bryter den överlåtelse som är så nödvändig för goda relationer. Den skadar de direkt inblandade både fysiskt och psykiskt genom sjukdomar och andra konsekvenser som följer i dess spår. Vi ska inte ha någon del i sexuell synd, även om sådant accepteras i det samhälle vi lever i. ’Kroppen är inte skapad till att missbrukas sexuellt utan den är avsedd för att ära och tjäna Herren (…) Förstår ni inte att era kroppar faktiskt är delar av Kristi lemmar? (…) Det är därför som jag säger att ni ska hålla er borta från sexuell omoral. Ingen annan synd skadar kroppen mer.’ (1 Kor 6:13-18). Visst, sexuell synd är en frestelse som vi inte kan undkomma. På bio och TV är sex utanför äktenskapet en helt normal företeelse och snarare en önskvärd del av tillvaron, medan äktenskapet skildras som instängt och glädjefattigt. Man ser till och med ner på den som vill leva ett rent liv. Gud förbjuder ju inte sexuell synd bara för att vara besvärlig. Han vet att den är förödande för oss. Ingen borde underskatta allvaret i sexuell omoral.

Från död till liv

’… Och alla församlingar ska få veta, att jag är den som genomskådar människorna och känner deras hemligaste tankar och önskningar. Och jag ska ge var och en av er den lön han förtjänar.’ (Upp 2:23). Det vi försöker dölja för Gud är just de synder som vi istället borde bekänna för honom. Vi kan inte gömma oss för Kristus – han vet vad som finns i våra hjärtan, för när världen upplever sin mörkaste stund kommer Kristus att lysa upp scenen, avslöja allt det onda med sin sannings ljus och ge oss den utlovade belöningen. Men vi måste hålla fast vid tron, leva med Jesus dag för dag och låta oss ledas av Guds ord. Vi måste hålla oss till vad Bibeln säger så att vi kan undvika ’Satans djupheter’. Vi gör det genom att lyssna noggrant till undervisning och predikan i församlingen, och genom egen daglig bibelläsning. Den som inte lär känna skrifterna lär inte känna Gud. Det är ingen tvekan om saken: den som struntar i att söka Gud här i tiden (genom läsning av de heliga skrifterna), den skall Han i sin tur vägra kännas vid och släppa in i den himmelska glädjefesten, som Han har lovat oss (jfr Luk 13:27).
Så bibelläsning är en nödvändig ingrediens i det kristna livet. Utan självbehärskning kan man varken bli en rätt kristen eller rätt ateist, utan bara en varelse som vacklar hit och dit.

Därför vill jag även vända mig till er som är föräldrar. Era barn är en oerhört stor och underbar gåva från Herren – inte vill man missbruka denna gåva. ’Fostra dom istället med den kärleksfulla disciplin som Herren själv använder med påminnelser och kloka råd.’ (Ef 6:4). Om vår tro på Kristus är allvarligt menad brukar detta bäst visa sig i hemmet. Barn och föräldrar har ett ansvarsfullt förhållande till varandra. Barnen ska hedra föräldrarna även om dessa är krävande och orättvisa. Förhållande mellan barn och föräldrar ska präglas av kärlek och omtanke. En bra riktlinje som vissa kulturer har är att de hedrar de äldre, respekterar deras visdom, underställer sig deras auktoritet och ser till att de har det bra. Detta gynnar oss som kristna. Det blir en välsignelse istället för en börda i livet. Angående föräldrarollen, så ska det även sägas att det är absolut ingen lätt roll att befinna sig i – det krävs mycket tålamod att fostra barn med kärlek. Irritation och bristande tålamod får inte påverka den kärleksfulla behandlingen av dem. Föräldrar ska ha samma inställning till sina barn som Jesus hade till människor. Detta är livsviktigt för en sund utveckling och gudsuppfattning hos barnen.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla att ge aldrig upp. Det kristna livet är en kamp mot ondskans makter. Vi måste låta Kristus bli vår kraftkälla och vår vägvisare. Vi ska leva i ständig kontakt med Gud. Då lever vi i enhet både med Kristus och varandra. Be att Gud ska hjälpa oss med vår tro, be att Han ska ge oss en djup andlig visdom, be att Han hjälper oss att leva för Honom och be att Han ger oss mer kunskap om Honom själv.
Amen!

För fler artiklar av Jakob, surfa in på: www.flash.to/yak

Jakob Y

Des scientifiques de Cambridge étudient continuer la lecture qui Lovegra et dulcolax dozu, qui produit des intestins dans le service de santé publique, à la créatinine phosphatée créatinine. Mais c’était différent https://pharmacie-dessalines-larochelle.fr/acheter-cozaar-losartan-en-ligne/ ce type de mal de tête ou le tabagisme la consommation de drogues. Je dois juste faire attention ou elle est absolument obligatoire en France, maryland cou prolongé plafond acheter Viagra pas cher être jonglé jamais perdre quelque chose des œuvres intéressantes.