Ett fenomen som har dykt upp de senaste åren och som är väldigt intressant att diskutera är jämställdhet. Överallt pratar man om det, i skolan, på arbetsplatsen, i föreningen och framför allt hemma. Men vad betyder jämställdhet och vems tolkning av begreppet är den rätta?

Med dessa funderingar i bagaget anordnade SOKU Sverige den 21-23 februari en veckoslutskurs i jämställdhet.

Deltagare från flera av SOKU´s föreningar hade tagit sig till Vårdsnäs utanför Linköping. Vi hade ungdomar från Norsborg, Södertälje, Norrköping S:t Maria, Norrköping S:t Koriakos, Skövde, Örebro, Tensta, Västerås och Linköping representerade. Tillsammans var vi 34 ungdomar plus några till som besökte oss under lördagen.

Syftet med kursen var flerfaldigt, bl.a. att få en inblick om vad jämställdhet betyder för var och en och hur vi arbetar med jämställdhet i våra lokala föreningar. Kursen blev också en arena där vi utbytte erfarenhet, tankar och åsikter. Jämställdhet diskuterades från flera olika perspektiv och olika nivåer. Diskussionerna berörde många områden, men präglades av jämställdhetsperspektivet. Frågor som togs upp var bland annat: skillnader/likheter i uppfostran mellan tjejer och killar, jämställdhet bland det syrianska folket, jämställdhet i föreningar och styrelser, hur kan man uppmuntra tjejer/killar att sitta med i ungdomsstyrelser? Ger en ökad jämställdhet samhörighet och trygghet i ungdomsföreningar?

Målet var att utbilda deltagarna i jämställdhet för att de sedan ska föra vidare jämställdhetsfrågan till sina lokala föreningar och under helgen arbeta fram en handlingsplan som de sedan kan applicera på sin lokala förening.

Helgen var mycket lärorik, rolig och intressant, av deltagarnas utvärdering att döma. Vi började fredagskvällen med att lära känna varandra genom olika övningar och sedan fortsatte arbetet i mindre basgrupper och även diskussioner i hela gruppen.

Under lördags förmiddagen, efter en kort morgonbön i kapellet, fick vi uppleva en kunskapsresa i jämställdhet ur ett historiskt perspektiv av föreläsaren Gertrud Åström som har arbetat med jämställdhet bland annat på regeringsnivå, men nu är VD på bokförlaget Ordfront. Åström fångade de viktiga historiska och politiska förändringarna i jämställdhet och hade fokus på vilka metoder samhället har använt för att nå jämställdhet på olika områden.

Efter att vi hade fått baskunskapen i jämställdhet, var det dags för gruppövningar som Susanne Ayoub och Feride Tas höll i. Olika pedagogiska metoder presenterades och deltagarna fick testa olika övningar för att kunna bearbeta jämställdhetsfrågor på ett enkelt och roligt sätt. Det blev mycket heta diskussioner om vad jämställdhet innebär ur ett manligt/kvinnligt perspektiv. Det är tydligt att det fortfarande existerar många områden där jämställdheten behöver förbättras för att nå ett rättvist samhälle.

Frågor som skapade heta diskussioner var bland annat om det är acceptabelt för en syriansk tjej att studera på annan ort och jämställdhet ur bibelns perspektiv. På vissa av dessa frågor var det svårt att avsluta diskussionerna eftersom alla var så uppe i varv, så en del fortsatte sedan diskussionerna långt in på kvällen och natten, medan andra satte igång med dans, spel, armbrytning (mellan tjej och kille), och annat kul.

Innan vi avslutade kursen på söndagseftermiddagen skulle alla ställa sig i en ring och sammanfatta helgen med 2 ord. När turen kom till en viss kille från Norrköping brast alla i skratt när han sammanfattade sin bild av helgen med ”nasiblös och rolig”.

Det är viktigt att vi diskuterar jämställdhet bland våra andra medlemmar och för kunskapen vidare till dem. För att uppfylla de mål ni tagit fram i er handlingsplan under helgen, får ni inte glömma att Integrationsverket har lagt undan en stor summa pengar just för ämnet Jämställdhet som varje lokalförening kan söka bidrag för. För att skriva ut blanketter kan ni gå in på Integrationsverket hemsida. Blanketten finns på denna sida:
http://www.integrationsverket.se/upload/bidrag/blankett_projektbidrag_2003.pdf

SOKU-Sverige vill också passa på att påminna om det
seminarium, jämställdhetsgruppen kommer att anordna den 29: e mars i Norrköping, tillsammans med Fader Yusef Dag och eventuellt en kvinnlig föreläsare. Mer information om detta kommer längre fram men anmälningar till seminariet kan göras på soku-kansliet@telia.com.
Skriv ditt namn och vilken stad du kommer ifrån. SOKU-Sverige bjuder på fika och lunch under dagen.

För att se bilder från dagen, klicka dig fram under Projekt/Eagle

Feride Tas & Susanne Ayoub