Tid: kvällstid augusti 03 – januari 04
Plats: Teologiska Högskolan Stockholm

Många kristna har flytt Mellanöstern. Inte så få befinner sig i Sverige. Denna kurs är inriktad på närvaron av Mellanösterns kyrkor i vårt land.

Till dessa kyrkor och deras medlemmar ställer vi frågor som dessa: Vilken är deras identitet? Vilka är deras viktigaste och/eller särpräglade karaktärsdrag?

Hur och varför skedde ankomsten till Sverige? Hur kan deras situation i Sverige beskrivas? Hur har de anpassat sig till den svenska situationen? Hur är relationerna med moderkyrkorna i Mellanöstern?

Kursen koncentrerar sig på religionssociologiskt intressanta faktorer som migration och religion; anpassning till en annan miljö än den ursprungliga; religion i identitetsuppehållandets och traditionsbevarandets tjänst. Den tar även upp kontakter och erfarenheter med anknytning till ursprungsmiljön.

Kursen läses på kvartsfart under hösten och du kan läsa den som enstaka kurs.

Välkommen med din anmälan!

Ansökan görs på blankett som laddas ner från hemsidan www.ths.se
Om du inte har tillgång till internet kan du rekvirera blanketten från THS, Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma.

Sista anmälningsdag – 15 april 2003

Se även hemsidan: www.ths.se/kurser

För ytterligare information, kontakta THS, Sven Halvardson.
Tel: 08-564 35 717
E-mail: sven.halvardson@ths.se

SOKU-Sverige