Det sista datumet för att kunna ansöka om studentstipendium från SOKU-Sverige var tidigare den 30 sept men flyttas nu fram till den 20 november, så om du inte redan har skickat in en ansökning så får du nu ytterligare en chans.

Temat för studentstipendiet år 2003 är Jämställdhet. För att kunna vara med och söka detta stipendium ska du skriva en kort uppsats om jämställdhet som rör det syrianska folket. Det kan handla om jämställdhet inom syrianska organisationer, mellan kvinnor och män, i kyrkan, religionen eller något annat område.

Temat för studentstipendiet år 2003 är Jämställdhet. För att kunna vara med och söka detta stipendium ska du skriva en kort uppsats om jämställdhet som rör det syrianska folket. Det kan handla om jämställdhet inom syrianska organisationer, mellan kvinnor och män, i kyrkan, religionen eller något annat område.

Maxbeloppet för stipendiet är detta år 5000 kr. Välkommen att ansöka! Stipendiet kommer att delas ut i samband med Bibeltävlingen. Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 30:e september – 2003.

För att kunna söka studentstipendiet måste man ha fyllt 18 år men inte 31. Sökande måste ha blivit antagen till en utbildning på högskola eller yrkesutbildning ej kortare än nio månader. Sökande måste också tillhöra en SOKU-förening.

Fler detaljerare regler och ansökningsblankett kan du hitta till vänster på denna sida under ”Studentstipendium”.

SOKU-Sverige har arbetat mycket med jämställdhet och uppmanar sina lokala föreningar att arbeta med det också. Funderar du och din förening på att anordna ett jämställdhetsprojekt eller jämställdhets aktivitet så finns det en summa pengar som SOKU-Sverige styrelsen har lagt undan just för detta ändamål. För mer information angående projektansökningar, klicka på ”Projekt” där du kan läsa mer.

SOKU-Sverige