Lördag den 25 oktober under den årliga körturneringen tilldelades Milad Issa priset för årets syrian. Motiveringen löd:

”För en hängiven, kärleksfull och tålmodig insats för Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dess ungdomar.

Du har genom ditt brinnande intresse för kyrkan, dess tro och liturgi helhjärtat delat med dig till andra som söker svar på livets alla frågor.

Genom år av studier i när och fjärran samt delaktighet inom kyrkan har du visat på en stor kunskap och stabil grund som en god stöttepelare för andra, särskilt osäkra ungdomar. Med Bibeln som guide i livet strävar du efter att ge vägledning.

Speciellt i år har du varit en inspirationskälla inom SOKU-Sverige och inom religionsutskottet Talmide.

SOKU-Sverige önskar dig lycka till! ”

Milad Issa mottog sitt pris och tackar till utmärkelsen med följande ord:

” Må Guds ljus stråla över er och bevara er i en enad kärlek och frid.
Jag känner mig hedrad av att få utmärkelsen ”årets syrian”. Samtidigt, inom mig känner jag en stor glädje, inte för att jag vann priset utan för att jag vet att alla mina bröder och systrar i Talmide-utskottet är minst lika värda.

Jag kan inte förklara vad jag gör för det syrianska folket och den
syrianska ungdomen. Men jag kan däremot uppmana er till kamp för tron. Att bevara tron som en gång har överlämnats åt alla dem heliga.

Det får mig att tänka på ett ex. från bibeln, en erinran om att änglar som inte bevarade sin högställning övergav sin rätta hemvist och dem änglar
som bevarade sin högställning är fortfarande ännu idag Guds änglar.

Jag tycker att det är fint att det arrangeras en körturnering och
bibeltävling varje år.

Jag beundrar SOKU för det jobb dem gör och jag hoppas att Gud ger
er styrka och vishet att fortsätta jobba för våra ungdomar.

Frid vare med er alla, mina vänner, bröder och systrar i Jesus kristus Namn.

Med vänlig hälsning
Milad Issa

SOKU-Sverige