Bildas Verksamhetsrådslag är utvecklings-och personaldagar för alla anställda på Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle. Rådslaget är tänkt att vara en inspirations- och lärandeyta, en plats för kompetensutveckling. Vartannat år hålls detta verksamhetsrådslag någonstans i Sverige under ett par dagar och nästa år arrangeras den någonstans utomlands. Dagarna kan ses som en utbildning

och utveckling och ett sätt att ta hand om sin personal.

I år ägde verksamhetsrådslaget rum i Djurönäset i Stockholms Skärgård andra veckan i november. De anställda hade under tre dagar många olika ”idérum”, seminarier och föreläsningar att besöka. Varje timslag startades tio nya seminarier igång på olika platser i de fem olika husen, Livshuset, Kulturhuset, Handens Hus, Mångfaldshuset och Världshuset. En del av seminarierna hölls flera gånger under dagarna så att så många som möjligt skulle få chans att gå på dem. Efter 45 minuter var det dags att gå iväg till ett annat seminarium.

De olika teman var väldigt varierande och det fanns seminarier som innehöll allt från global matlagning, arabisk folkdans, syslöjd, att måla en ikon, hantverk, ortodoxa tron, inkulturation, distansutbildningar m.m.

De flesta som höll i de olika seminarierna var personer som var anställda på Bilda, men ett fåtal hade också bjudits in externt, varav Syriac-projektet var en sådan grupp. SOKU-Sverige är medlem i Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle och medlemmarna i projektet hade inbjudits för att hålla två av dessa seminarier och berätta om projekt Syriac. Den stora frågan var att få reda på hur vi har använt oss av datorn som ett läromedel. Projekt Syriac är idag ett samarbete mellan båda SOKU-Sverige och Syrianska Ungdomsförbundet (SUF)

Projektgruppen planerade vad som skulle tas upp under seminariet, vad som skulle presenteras och hur själva demonstrationen skulle gå till. Det resulterade i att projektmedlemmarna Gunilla och Feride förberedde en mycket fin PowerPoint presentation om projektet.

Som två främlingar bland de ca 200 anställda på Bilda steg vi till slut in i konferensanläggningen sent på tisdag kväll, efter att ha kört fram och tillbaka på ödsliga vägar ute i Skärgården. Vi togs glatt emot av vår kontaktperson Inger Öhrn som blev avbruten mitt i middagen. Hon bjöd in oss att delta i deras kvällsprogram, men vi ursäktade oss med att vi var trötta och gärna ville förbereda allt inför morgondagen. Väl i våra rum beundrades vi av det fantastiska lugnet och fridsamheten i vårt hus. Överallt i huset var vackra bibelcitat uppsatta, broderade på fina dukar. Vi befann oss i Hantverkarens Hus.

Efter en tidig frukost, där man kände sig ännu mer som nykomlingar bland all bildapersonal, startade föreläsningarna. Det informerades om bakgrunden, syftet och vilka mål och framtidsvisioner projektet har. Därefter fick deltagarna själva möjlighet att ställa frågor och inleda diskussioner. De fick också chans att prova på St Efraims språkprogram som var anledningen till att vi bjudits in för att föreläsa.

Självklart passade vi också på att ställa ut en del böcker om vårt språk, historia och religion samt dela ut broschyrer om ungdomsförbunden SOKU-Sverige och SUF som sedan mars 2003 gemensamt arbetar för detta viktiga språk, syrisk-arameiska.

Under seminarierna fick vi en mycket blandad, men intresserad publik, de flesta var på något sätt inblandade i olika projekt och arbeten som rör syrianer och våra. Därför var det kul och lärorikt att hålla en föreläsning för dessa.

Syriac jobbar inom olika områden,där ett av dem är att vi vill främja och stödja syrisk-arameiska kurser på högskolenivå i olika högskolor och universitet i Stockholmsområdet. Idag finns endast kursen på Uppsala universitet. Med anledning av detta kommer vi under den närmsta framtiden gå ut med en enkät för att undersöka hur stort intresset är för att ha en sådan kurs på Södertörns Högskola eller Stockholms Universitet. Om intresset är stort hoppas vi att dessa utbildningar kommer kunna hållas i Stockholmsområdet där många syrianer studerar. Vi önskar även att flera människor med olika nationaliteter intresserar sig för det syrisk-arameiska språket som har haft mycket stor betydelse och inverkan på många av dagens språk och alfabet.

Projekt Syriac vill tacka studieförbundet Bilda för att ha gett oss möjligheten att berätta om vårt arbete. Ett stort tack till Inger Öhrn, vår kontaktperson på Bilda. Vi hoppas att din läsning i Dolda Pärlan blir en intressant och givande resa i tid och nutid.

/Gunilla Togan & Feride Tas

Gunilla Togan, Feride Tas, SOKU-Sverige