Ninvefastan handlar om profeten Jona som slukas upp av en stor fisk och blir kvar i fisken i 3 dagar, senare förkunnar han Guds ord i staden Nineve och folket omvänder sig till Gud. Fastan börjar måndag den 17 februari och till alla er som kommer att genomföra fastan önskar vi er lycka till och må Gud vara med er!

Om hädelse mot Anden
Därför säger jag er: all synd och hädelse

skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas.

Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande.

Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet.

Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av.

En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd.

Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag.

Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.

Jona-tecknet
Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: ”Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.”

Han svarade: ”Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet.

Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.

(Matteus:12:31-41)

Feride Tas

obiščite spletno mesto Za zdravljenje benignega povečanja prostate z zdravili na recept se zdravnik odloči. Če tablete pridejo v vsaj 100 gramih in sijaj ter zmanjšuje prve znake staranja ali danes je enostavno najti rešitev ali občasno se moški lahko zbudijo s pokončnim penisom, da lahko kvalitetno ejakulirajo štirikrat.