Härmed inbjuder vi Er till SOKU-Sveriges årliga bibeltävling som detta år arrangeras av SOKU-Linköping, S:t Georgis församling i Metodistkyrkan den 21:e februari.

Samling för samtliga församlingar och deltagare kl.12.00.
Lunch serveras till alla deltagare som är med i tävlingen.

Frågorna till bibeltävlingen kommer att tas från Johannesevangeliet.

• Lagen skall bestå av minst 3 personer, max 5 personer.
• Varje SOKU-förening får endast anmäla ett lag.
• Lagen ska bestå av både tjejer och killar, i annat fall blir det poängavdrag.
• Fri ålder på deltagarna, men personer som är lärare, samt teologiutbildade bör ej delta, utan tävlingen är till för de barn och ungdomar som medverkar i kyrkornas undervisning.
• Varje lag ska ha en lagledare
• Det vinnande laget kommer att få äran att erhålla medaljtavlan, ett vandringspris, där de skriver in namnet på sin stad och kyrka för att bli delaktiga i ett historiskt minne i framtiden.
• Samtliga deltagare kommer att bli tilldelade ett diplom eller medalj som minne av bibeltävlingen, detta för att ingen ska gå tomhänt därifrån.
• Prisutdelningen sker i kyrkan efter bibeltävlingens avslut.
• Under pauserna är det öppet för varje kyrka att delta och bidra med något underhållande. Detta ska då meddelas till kansliet.
• Efter tävlingen kommer en fest att anordnas.

Anmälningsblankett till bibeltävlingen 2004 har skickats ut till din lokalförening, så ni bör ha dem inom en vecka. Har du inte fått den, hör av dig till kansliet så skickar vi en ny. Sista anmälningsdatum är 2 februari.

Vid eventuella frågor och funderingar kontakta oss:
SOKU-Kansliet
Mån-Tors 9.00 – 14.00
Tel: 08-550 401 53
soku-kansliet@telia.com

SOKU-Sverige