”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.” (Kol 3:12)
SOKU-Örebro anordnade som avslutning på året en aktivitet om budskapet om kärlek. Talmide, SOKU-Sveriges andliga religions-utskott var gästföreläsarna. Förutom föreläsning erbjöd Talmide även på meditation, gruppdiskussioner samt filmvisning.

I tron om att ungdomarna i dagsläget har bristande kunskap gällande kärleken i kristendomen, är föreläsningens främsta syfte att belysa om kärleken och hur man ska ta till sig den.
Föreläsningen ”budskapet om kärlek” ägde rum söndagen den 28:e december, i den nya föreningen i Örebro, dit ett 70-tal ungdomar kom för att delta.

SOKU-Örebro läste inledningsvis ett antal utvalda citat ur bibeln vilka hade anknytning till Guds kärlek över människosläktet. Därefter tog Talmide över och Aho Damar läste upp en vacker dikt om vänskap ur sin diktsamling. Sara Abraham berättade om Guds kärlek till oss människor. Sedan tog Milad Issa, utskottsansvarig i Talmide, som har studerat vid olika kloster världen över och skildrade i sitt föredrag kärlekens betydelse.
”Kärleken skall vara mellan vänner, Gud, fadern osv. Kärleken är stor och går därför ej att begränsa med tomma ord. Vi måste leva upp till dessa ord om kärlek”.

Då är frågan vad är egentligen kärlek och vad står ordet för?
Kärlek kan man säga står i symbios med trygghet som gläder människan. Motsatsen till kärlek är tomhet. I dagens samhälle är människor upptagna med den materiella tillfredsställelsen mer än den andliga tillfredsställelsen. Man hoppas på att tomheten inom sig ska uppfyllas av materiella ting, men i själva verket är det den andliga frånvaron i våra hjärtan som måste återställas. För att fylla tomheten i oss och känna tryggheten i Gud den allsmäktige, måste vi mer aktivt söka oss till den, genom att lyssna till Guds budskap, handla enligt Guds bud och framförallt göra oss mottagliga för Herren. I Gamla Testamentet beskriver kung Salomon tomhet enligt följande: tomhet, bara tomhet, allting är tomhet. Jag äger allt på jorden men det är tomhet, det är inte sanningen eftersom allt vissnar och går bort”.
Människorna och i synnerlighet ungdomarna i dessa dagar har många sysselsättningsalternativ som bl.a. datorer, TV, vänner och mycket annat som tyvärr leder till att de dras bort från kyrkan och glömmer bort Gud. Detta gör att dem söker sig till andra vägar, där djävulen kan få dem att falla i synd..

Vidare i Korinthierbrevet kap.13, beskrivs vägen till att uppnå den riktiga kärleken med 5 steg som även kan jämföras med vägen till att nå himlen/Gud. Steg 1 står för ”Glädje”. Kärleken gläds med sanningen, då sanningen är oföränderlig är Gud lika med sanningen. Den sanna kärleken uppnås genom gärningar, det vill säga att gå till kyrkan med glädje, ta emot Guds kropp och blod (nattvarden) med glädje, att glädjas med sanningen etc. ”Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.” (Joh 15:11)

Efter Milads föredrag var det dags för meditation, alla fick sätta sig i en ring och lyssna på lugnande stilla musik under några minuter. Var och en skulle tänka efter hur man trodde att Gud ville att man ska visa sin kärlek till sin nästa? Efter meditationen var det grupparbete som gällde, ungdomarna fick till uppgift av Talmide att diskutera vilka ”grundpelare” som är nödvändiga för att kärleken ska kunna bestå. Resultatet presenterades av respektive grupp som även utsåg en term som motsvarade nyckelordet till kärlek. Bland de resultat som presenterades fanns tro, hopp, respekt, tillit, glädje, uthållighet, ödmjukhet osv.
Som avslutning på föreläsningen visades filmen ”The mission” med Robert De Niro. Filmen handlar om kärleken till Gud och hur människan sätts på prövning av Gud.

Under dagens gång bjöds det på lunch, fika och extra tilltugg till alla som fanns närvarande. Efter föreläsningen anordnade SOKU-Örebro en shahro (liten fest) för alla. Trots att föreläsningar inte är den mest ”omtyckta” aktiviteten bland ungdomar, så var uppskattningen hög efter verksamheten då de flesta berättade att de hade fått ett nytt perspektiv på vad kärlek verkligen egentligen var för något enligt bibeln. Denna aktivitet har inspirerat oss till att fortsätta behandla temat kärlek under år 2004.

SOKU-Örebro vill tacka Talmide för en mycket lärorik och andligt givande föreläsning. Ett stort tack till Milad Issa som med sin ödmjukhet höll i föreläsningen. Vi gläds att så många av er ställde upp och med er närvaro gjorde denna dag möjlig för oss. Vi hoppas på möjligheten att kunna samarbeta med er i framtiden efter denna vällyckade föreläsning. Vi ber att Gud ger Er styrka och uthållighet i ert fortsatta arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till alla våra ungdomar i Örebro för sitt deltagande under aktiviteten.

Nedan följer några vackra citat hämtade ur bibeln som handlar om kärlek.

1. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. (Joh 13:34-35)

2. Kärleken upphör aldrig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. (1 Kor 13)

3. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. (Rom 8:39)

4. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. (Tim 6:10)

5. Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. (1 Pet 4:8)

6. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. (Rom 5:8)

7. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv. (Jud 21)

SOKU-Örebro