Ett seminarium om ovanstående ämne äger rum onsdag den 24 mars kl 9.00-12.00 i Stuvsta Kyrkan i Huddinge.

Inledare; Göran Gunner teol dr. De kristna minoriteternas historia, bakgrund och dagens situation. Fuat Deniz, integrationsforskare, Örebro Universitet – ”Hur går det med livet i Sverige för dessa minoriteter?” Panelsamtal med föreläsarna och andra inbjudna om vad som görs för att underlätta integrationen i det svenska samhället.
Förmiddagskaffe serveras. Lunchsmörgås kl 12.00
Kostnad; 200:- Anmälan sker till Stuvstakyrkan.

Stuvstakyrkan Mellanskogsvägen 1-3,
Box 2030, 141 02 Huddinge
Fax: 774 13 84, telefon 774 13 34,
e-post; stuvstakyrkan@swipnet.se

Seminariet anordnas av Studieförbudnet Bilda i samarbete med Stuvsta kyrka.

SOKU-Sverige