”Man borde ha en hel helg under årsmötet där man också har en utbildning”! Utbildning som på något sätt stärker våra syrianska ungdomar i deras identitet. Sakta men säkert kan vi vinna fler ungdomar till vår kyrka. Med denna idé grodde tanken om SOKU-Sveriges årsmötes-& utbildningshelg 2004. Detta skulle bli en årsmötes-& utbildningshelg fylld med föreläsningar, aktiviteter, etc.

Ungdomarna skulle få lära sig mer om SOKU-Sverige, vad vi har för uppgifter, vilka vi är, hur förbundets struktur ser ut, samt att de också under helgen skulle få chans att lära sig om den Syrisk Ortodoxa Kyrkans Gudstjänst och lite om kyrkohistorien. Utöver detta såg vi också detta tillfälle som en bra chans att låta lokalföreningarna få möjligheten att lära sig lite föreningsekonomi och öva lite på att skriva balans- och resultaträkning samt få förståelse för hur viktig deras redovisning är för förbundets totala ekonomiska redovisning. Gemenskap, sammanhållning, tro och värme är några få ord som beskriver hur SOKU-Sveriges årsmötes & utbildningshelg, den 20-21 mars i Marieborg i Norrköping var.

Dagen började på lördagsmorgonen den 20 mars då alla droppade in, blev inskrivna och fick ett SOKU-Sverige logoband med röstkort. Det var hela 15 lokalföreningar representerade och totalt var vi ca103 personer, plus ett antal olika föreläsare och representanter som närvarade.

Föreläsningssalen var prydd med syrianska flaggan, svenska flaggan, Syrisk Ortodoxa Kyrkans biskopsymbol, bibelcitat, bilder från aktiviteter m.m. Salen fylldes snabbt av alla deltagare. Dagen öppnades genom att vi alla tillsammans sjöng Abon D´bashmajo, Fader Vår. Sedan började SOKU-Sveriges ordförande Susanne Ayoub med en presentation om Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige och dess struktur. Därefter serverades lunch i restaurangen, sedan var det dags för själva årsmötet.

Årsmötet gick väldigt bra, över förväntan. Förbundets auktoriserade revisor, Dick Svensson gick igenom den ekonomiska situationen och påpekade att SOKU-Sverige hade skött sig mycket bra och utvecklats mycket positivt de senaste åren. Revisorn föreslog att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Valberedningen presenterade sitt förslag till nya styrelsen och ledamöterna fick presentera sig kort inför årsmötet, som sedan beslutade att godkänna förslaget.

SOKU-Sveriges nya styrelsen består av:
Ordförande: Gunilla Togan
Vice ordförande: Emanuel Barhaido
Sekreterare: Feride Tas
Kassör: Robert Saldamli
Ledamot: Mikael Aho Damar
Ledamot: Juliette Özgun
Ledamot: Hobil Varli
Ledamot: Sara Demir
Ledamot: Andreas Boyzel
Suppleant 1: Linda Vergili
Suppleant 2:Jakob Yalgin
Revisor 1: Gabriella Gecer
Revisor 2: Diana Gezici
Valberedare (sammankallande)Hulja Bayru
Valberedare: Yosef Aydin
ValberedareAlexandra Shamoun.

Årsmötet avslutades med att den nya ordföranden Gunilla Togan tackade Susanne Ayoub och överlämnade en liten present. Det var ett känslomässigt ögonblick eftersom Susanne har varit med i förbundsstyrelsen i många år och har bidragit mycket till SOKU´s utvekling. Med varma ord i diktform tackades hon av.

Vi hade en representant från Sveriges Kristna Råd med oss, Anne Benedictzen. Hennes närvaro gladde oss stort och vi hoppas på framtida samarbeten. Anne och revisorn Dick Svensson mottog en gåva från SOKU-Sverige, Den Dolda Pärlan som vi hoppas att de förvaltar väl och sprider dess budskap.

Efter årsmötet hölls en genomgång av SOKU-Sveriges nya bidragssystem och sedan visade f.d. vice ordförande Daniel Aslan ett Excelprogram som han har gjort, vilket ska underlätta styrelsens arbete i bidragsfrågan.

Dagen var inte slut här utan man hade endast kommit halvvägs. Innan middagen gästades vi av Fader Josef Dag som höll en mycket intressant föreläsning om den Syrisk Ortodoxa Kyrkans gudstjänst. Med olika föremål som används under gudstjänsten förklarade han symboliken och betydelsen. Med sitt sätt att prata till ungdomar, fångade han snabbt publikens intresse och föreläsningen uppskattades mycket.

Efter middagen var det två punkter kvar på lördagens schema, dels en genomgång av föreningsekonomi där varje lokalförening fick ett övningsexempel ”SOKU-Malmö” som de fick sätta sig in i och pröva sina kunskaper i redovisning. Exemplet var mycket nyttigt och är ett bra hjälpmedel för att redovisningarna till SOKU-Sverige sedan ska gå rätt till.

Deltagarna fick också möjlighet att säga vad de tycker i övningen ”Tyck Till”. Det fanns olika stationer för olika ämnen som ex.vis körturnering, bibeltävlining, sommaraktivitet, utbildning mm.

Som avslutning för lördagen hölls ett annorlunda ”mingelparty”, som gillades mycket efter dagens späckade schema. Deltagarna fick chans att lära känna varandra bättre genom att mingla på ett roligt och lekfullt sätt. Här fick vi se många talanger bland ungdomarna som var närvarande. Därefter sattes dansmusiken på och folk umgicks och dansade framåt efter midnatt, då man skingrades i olika grupper som satt till sent på morgontimmarna och hade egna diskussioner och lekar i sällskapsrummen.

Söndagen började kl. 10.00 med en gemensam morgonbön då man sjöng ett antal psalmer tillsammans till kyrkomusik som spelades av Josef Togan, därefter höll Mikael Aho Damar en mycket fin och andlig föreläsning om den barmhärtige samariten och pratade också generellt om vår tro. Denna bönestund och bibelläsning var högt uppskattad och Mikael har ett sätt att prata, från ungdom till ungdom som gjorde att deltagarna rycktes med.

Under söndagen fick SOKU-Sveriges utskott en chans att presentera sig och det arbete de håller på med. Fadi, Maria och Julia från religionsutskottet Talmide berättade om vad de åstadkommit och att deras stora projekt nu är teaterpjäsen Mor Abrohom samt en bönebok som snart kommer att tryckas. En kort presentation av Språkutskottet Syriac gjordes av Feride och Gunilla. Utskottet är även ett samarbetsprojekt med Syrianska Ungdomsförbundet och vi redogjorde för det senaste årets arbete. Pauline Kasselia och Silvia Ayoub från kulturutskottet fick här en chans att presentera utskottets planer och idéer vilket bl.a handlar om att spela in en cd med hjälp av en kör som består av medlemmar från olika SOKU-föreningar. Det allra nyaste utskottet är Utbildnings- och utvecklingsutskottet som Paulus Marouge ska vara utskottsansvarig för. Han har det senaste året åkt runt till samtliga SOKU-föreningar och hållt en utbildning i bl.a föreningsteknik. Genom hans erfarenhet och sakkunskaper önskar SOKU bilda detta utskott som ska arbeta för att erbjuda fler utbildningar samt utveckla förbundets organisationsstruktur.

Denna dag bjöd också på en föreläsning om kyrkohistoria som Mats Ekedahl, från Stockholms Universitet höll i. Föreläsningen intresserade många deltagare som efter föreläsningens slut frågade efter mer information. Även Mats fick med sig en dyrbar skatt, Den Dolda Pärlan som vi hoppas att han kommer kunna utnyttja i sitt arbete.

Som avslutning på dagen fick vi besök av Robert Halef som informerade om EU, syrianernas situation och EU parlametsvalet. Robert kommenterade också att han var mycket glad över att se hur SOKU-Sverige har utvecklats och sa att han kände sig trygg att SOKU finns då han själv har barn, för då vet han att det finns ungdomar som jobbar för dessa viktiga frågor.

Med kramar, pussar och hälsningar tog deltagarna farväl av varandra. SOKU-Sverige vill ge ett hjärtligt tack till alla deltagare, föreläsare, samt alla andra som har planerat denna helg som blev mycket vällyckad och lärorik. Ett speciellt tack till SOKU-Sveriges förbundskanslist, Ebru Kareem som har stått bakom en stor del av planeringen. Utan henne hade denna helg inte blivit lika lyckad.

Samtliga förtroendevalda i förbundsstyrelsen är otroligt glada och tacksamma över att så många ungdomar samlades från totalt 15 av 21 föreningar. Vi kändes som en stor familj och hoppas att vi förblir så. Det är motiverande att se ett så positivt resultat av ett intensivt arbete som pågått de senaste månaderna och vi hoppas innerligt att det kommer att fortsätta i detta spår och att helgen och den anda som fanns ibland oss förblir ett minne hos er alla.

Ta hand om varandra och glöm inte bort att SOKU-Sverige finns till för just Er!

För att se fler bilder från helgen, klicka på Aktiviteter / Årsmöten

Feride Tas & Gunilla Togan, SOKU-Sverige