”I ett annat land, i en annan världsdel, på en helt annan plats än Sverige”

Vi var fjorton syrianska ungdomar som fick en upplevelse som många drömmer om. Vi fick åka till Syrien för att bl.a. träffa Hans Helighet Mar Ignatius Zakka I Iwas, patriark av Antiokia och hela Östern. Som grupp representerade vi Syrisk Ortodoxa Kyrkans ungdomar i Sverige. Vi besökte landet för att bl.a. se mer av vår historiska och rika kyrka i våra hemtrakter, lära oss mer om den samt träffa andra syrisk ortodoxa ungdomar.

Resan anordnades av Studieförbundet Bilda För Kyrka och Samhälle där Susanne Ayoub, f.d. ordförande för SOKU-Sverige, arbetar och har ansvaret för de Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbunden i Sverige som består av SOKU-Sverige och UI. UI står för UngdomsInitiativet för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige och Skandinavien. Ungdomar från både ärkestiften i Sverige var alltså representerade. Susanne var därmed gruppens reseledare och har själv gjort många resor till Syrien och andra länder där Syrisk Ortodoxa Kyrkan varit ändamålet.

Resan vi gjorde ingår i en ledarskapsutbildning som Bilda håller i för att representanter från SOKU-Sverige och UI som genomgår den ska få mer kunskaper och erfarenheter kring hur vi kan stärka våra organisationer och förbättra möjligheterna för våra syrisk ortodoxa ungdomar. Utbildningen syftar också till att stärka sitt eget ledarskap och lära sig genom varandras erfarenheter. I ledarskapsutbildningen träffades gruppen vid tre tillfällen före resan och kommer att träffas ett antal gånger efter resan för att utvärdera och utveckla det vi har upplevt samt lärt oss under dagarna i Syrien. Hur ska vi använda dessa erfarenheter för att stärka oss själva samt våra organisationer?

Vi var främlingar till en början men blev snabbt en stor familj. Tio intensiva dagar i Syrien med många nya platser att besöka varje dag gjorde oss till en sammansvetsad grupp.

Från att ha besökt Sednaya och fridfulla klostret Mor Afrem där Hans Helighet patriarken bor, till att se Ma´lula, Mor Elias grotta, Jungfru Marias gördel till att vandra i Palmyras öken på kameler. Ja, äventyren är många och inom kort kommer gruppens resedagbok att finnas under rubriken “Projekt” på SOKU-Sveriges hemsida. Foton från resan kan ni redan nu hitta under rubriken “Projekt – Ledarskapsutbildning”.

För oss var det en resa i tid och rum och kommer bli ett minne vi bevarar djupt i våra hjärtan.

Incluye alimentos ricos en proteínas y para aquellos que dudan de la eficacia de Lovegra, es posible que reciba una protección total. Cialis también puede causar los Problemas Digestivos como el malestar estomacal y las visitas a emergencias relacionadas incrementaron en un 156 por ciento.

Jag vill tacka er alla som jag fick dela denna resa med. Tack för den starka sammanhållningen och för ert fina sällskap.

UI:
Paul Seyfo Abada
Karam Danho
Paul Doktorian
Majkel Malak
Pierre Aziz Nehme
Eva Saffo
Abrohom Turan

SOKU-Sverige:
Susanne Ayoub
Emanuel Barhaido
Hulja Bayru
Mikael Aho Damar
Feride Tas
Linda Vergili

Från hela SOKU-Sverige vill vi slutligen tacka alla underbara och godhjärtade personer vi mött under resan och som på ett eller annat sätt har bidragit med sitt ledarskap. Först och främst kyrkans högste ledare Patriarken Mor Ignatius Zakka I Iwas, men även ett speciellt tack till Fader Mette, rektorn på Mor Afrem klostret i Sednaya som mottagit oss med öppna armar. Vi tackar även alla andra munkar och nunnor som välkomnat oss stort samt alla elever på klostret. Ett stort tack går även till vår glade guide Nedim och chaffören Ziad som var med oss tio dagar på denna intensiva resa. Sist men inte minst ett jättetack till vår reseledare Susanne som varit glad och tålmodig under hela vår resa. Tack för allt arbete du lagt ner för att förbereda detta äventyr som vi aldrig kommer att glömma.

Med Syrien i tankarna
Gunilla Togan

Gunilla Togan, SOKU-Sverige