I samband med Sverige Kristna Råds årsmöte den 22-25 april 2004 i Vadstena medverkade ordföranden, sekreteraren och jag själv som representanter från SOKU-Sverige.

Vi hade som uppdrag att framföra en presentation av vår organisation samt hålla ett föredrag inom temat ’Vara tillsammans, vittna tillsammans och hur vi ska vara kyrka tillsammans”.

Vi fördelade detta som så att ordförande och sekreteraren gjorde presentationen och jag höll i föredraget. Här nedan har jag föredraget som det nästintill blev framfört av mig. Hoppas läsningen kan ge framsteg och förbättrade förändringar i vår inställning till den ekumeniska utvecklingen.

Det fullständiga föredraget samt bilder från SKRs årsmöte går att hitta under Aktiviteter / Föreläsningar

Jakob Yalgin, SOKU-Sverige