Påskdagen är en glädjens dag då vår Herre Jesus Kristus uppstod. Denna fridfulla och viktiga helg flög dock fort förbi. Innan man hunnit sätta sig ner och ta en lugn stund var påskveckan över.

Eftersom SOKU-Sveriges representanter finns i olika städer över hela landet var det svårt att få en tid under påsken då vi alla kunde träffas. I stället hade vi bokat tid för det första styrelsemötet och första träffen med vår biskop Mor Dioskoros Benjamin Atas, en vecka efter påsk.

Många av oss deltog i gudstjänsten i Mor Afrem kyrkan i Södertälje och uppskattade biskopens predikan väldigt mycket. Vi är tacksamma över att han tar upp och belyser viktiga frågor som är aktuella just nu. Biskopen pratade bland annat om syrianska ungdomar som drar sig ifrån den syrisk ortodoxa kyrkan och lockas till andra samfund. Detta är en mycket viktig fråga för oss alla som är aktiva inom den syrisk ortodoxa kyrkan och speciellt för SOKU-Sverige. Det är viktigt att något görs för att upplysa och informera dessa ungdomar om den syrisk ortodoxa kyrkans lära och dess stora arv och rikedom som den besitter. Biskopen ägnade också en del av predikan åt dopet och dess innebörd. SOKU-Sveriges religionsutskott, Talmide har översatt en mycket intressant artikel om dopet som jag tycker att alla bör läsa. Den går att hitta genom att klicka på Jesusikonen till höger på denna sida.

Biskopen pratade vidare om homoäktenskap som har varit ett hett ämne den senaste tiden. Till Sveriges riksdag har det inkommit ett lagförslag om att homosexuella ska få vigas i kyrkan. Den syrisk ortodoxa kyrkan står inte bakom detta förslag och skickar nu runt proteslistor till kyrkorna för underskrifter. Dessa ska sedan skickas in till Sveriges Riksdag.

Denna dag besöktes också gudstjänsten av Fader Mattias som numera bor i Mor Afrem klostret i Sednaya i Syrien. Även församlingsprästen Fader Afram från Linköping fanns på plats. Biskopen hälsade dem båda hjärtligt välkomna och det var väldigt kul att åter få hälsa på Fader Mattias, som vi träffade hastigt i klostret i Syrien.

Efter gudstjänsten inväntade vi resten av styrelsen samt religionsutskottet Talmide. Vi skulle alla tillsammans besöka vår biskop och önska honom en glad påsk. Den nya ordföranden, Gunilla Togan bad om biskopens välsignelse för den nya styrelsen och arbetet vi har framför oss detta år och överlämnade sedan en påskpresent, som bestod av en handgjord tavla. Denna tavla som var en vacker bild av Jesus och Jungfru Maria är från Mor Afrem klostret i Sednaya och är gjord av nunnorna som bor där.

Biskopen tackade och önskade oss alla en glad påsk. Han välsignar oss i vårt arbete och hoppas att det blir fler tillfällen då vi får chans att sitta tillsammans. Vi önskar honom detsamma och tackar för den tid han tagit för oss.

SOKU-Sverige med utskott fortsatte sedan vidare till en annan lokal där SOKU-Södertälje, Mor Afrem bjudit in oss på frukost. Styrelsen tackar SOKU-Södertälje, Mor Afrem för deras gästvänlighet och önskar se mer av detta i flera SOKU-föreningar.

Med mätta magar var det sedan dags för det första styrelsemötet med den nya styrelsen och det var en lång dagordning som skulle hinnas med på ett par timmar. Jag måste dock säga att trots den pressade tiden så blev mötet lyckat och i princip hann man med alla punkter.

Den 30 april till 2 maj kommer SOKU-Sverige med utskott, att ha en planeringshelg i Jönköping. Styrelsen hoppas också få möjlighet att närvara och presentera oss på Syrisk Ortodoxa Kyrkans Centralstyrelsens årsmöte som också äger rum i Jönköping. Under lördagskvällen kommer vi även passa på att träffa ungdomarna som finns i de lokala SOKU-föreningarna i Jönköping. Vi hoppas kunna sprida vårt brinnande engagemang för SOKU-Sverige ner till samtliga lokalföreningar och hoppas att du som bor i Jönköping tar dig tid till att träffa oss på lördag kväll!

Feride Tas, SOKU-Sverige