Då var det dags för Studieförbundet Bildas årsstämma som i år ägde rum i St Afrems festlokal i Södertälje den 14-15 maj. Eftersom SOKU-Sverige är medlemmar i Bilda sedan två år tillbaka var vi bjudna till årsstämman som började redan på fredagsmorgonen.

Dagen började mjukt till lugnande stämmor av den rysk-ortodoxa herrkören, Optina Pustyn som var influgna från S:t Petersburg för att bjuda på lite härliga psalmer på ryska. Det märktes att detta var en professionell kör som hade tränat tillsammans under en lång tid. Utan varken musik eller mikrofoner hördes en ljuvlig komposition av deras vältränade röster.

Efter detta fick man välja att delta på ett av tre olika seminarier som ägde rum, vars olika teman var: Ortodox bildning och kultur, Frikyrkokulturen och bildningen, Rockens bildning och identitet. Seminariet som handlade om ortodox bildning och kultur innehöll:

”De tre ekumeniska hierarkernas testamente i vår tid”
Gregorius Teologen, Basilios den Store och Johannes Chrysostomos, som levde under det fjärde och femte århundradet, är allmänt kända som de tre stora hierarkerna eller de tre stora ekumeniska fäderna. I modern tid har de på nytt uppmärksammats för sitt engagemang för en bättre värld. Deras engagemang är fortfarande en förebild även i vår tid. Hur kan vi ta till oss deras undervisning och kanske än mer deras engagemang och förvalta det rätt i vår tid?

De som höll i seminariet var Fader Misha Jaksic, folkhögskolelärare och ortodox präst, samt Michael Ellnemyr, bildningssamordnare för ortodox bildning och kultur i Bilda.

Eftersom vi kommer från den syrisk ortodoxa kyrkan, var detta seminarium det som lockade oss mest. Vi fick lyssna på en mycket intressant föreläsning och självklart fanns det också tid för frågor och en kort diskussion.

Innan nästa pass började fick vi i oss en bit god mat och sedan började själva årsmötesförhandlingarna. Valberedningen presenterade sitt förslag till en ny styrelse och sedan fick vi rösta på ett antal olika kandidater. Förhandlingarna höll på fram till 17.00. Därefter var det dags för SOKU & UI att börja förbereda inför kvällens program som vi tillsammans var ansvariga för. Efter att vi möblerat om lokalen och testat att allt fungerade som det skulle, drog vi oss tillbaka och inväntade resten av gänget. Vid 19.00 hade alla gäster anlänt och intagit sina platser. Kvällen började med att konferencier Susanne Ayoub hälsade alla deltagare och gäster välkomna. Innan det första uppträdandet laddade alla upp med mat från det orientaliska buffébordet som stod framme hela kvällen.

Som kvällens första underhållare var den rysk-ortodoxa kören Optina Pustyn från MoskvaPatriarkatet i St Petersburg. De som var under förhandlingarna under dagen fick nu höra dem igen. Susanne hälsade körgruppen välkomna upp på scen på ryska vilket hon hade lärt sig under helgen. Optina Pustyn bjöd återigen på en ljuvlig stämma av deras professionella och underbara röster. Vi fick njuta av maten till de vackra och fridfulla hymnerna på ryska.
Därefter var det dags för den syrisk-ortodoxa körgruppen Syriac Music att framföra några psalmer och folksånger på syriska. Här var det en betydligt större grupp uppe på scen och när alla mikrofoner och instrument väl var på plats, sjöngs det tre fina hymner ackompanjerad med orientalisk musik och kören avslutade sedan med två folksånger som publiken klappade till.

Kvällen var inte slut här utan på programmet var det nu dags för Syrianska Azech dansgruppen från Norrköping att uppträda. De bjöd på mycket underhållande och förträffliga danser till härliga rytmer av syriansk dansmusik.

Nu hade vi kommit till den punkt där SOKU & UI´s ordföranden skulle berätta kort om den ledarutbildning vi har varit med om, och som Bilda har anordnat för oss. SOKU-Sveriges ordförande Gunilla Togan samt UI´s ordförande Eva Saffo intog scenen och berättade kort om vilka olika moment som ingick i denna utbildning.

De berättade bland annat att i utbildningens första moment fick ungdomarna från SOKU och UI lära känna varandra och berätta hur arbetet fungerade för dem i varandras styrelser. Vi hade också en föreläsning av Fader Josef Dag i St Kyriakos kyrkan i Norrköping som handlade om den syrisk ortodoxa kyrkans gudstjänst vilket var mycket intressant. Även Michael Ellnemyr höll en föreläsning för gruppen i St Petrus kyrkan i Hallonbergen, där vi fick mer insikt i hur Bilda fungerar och är uppbyggd och vilka planer Bilda har för framtiden. Michael tog upp mycket ur den bok som heter: ”Det sanna, det goda, det sköna” som han själv har skrivit. Något som fastade från hans föreläsning var en mening han sa: ”genom att känna till sin historia kan man lära känna sin framtid”.

Moment två av ledarutbildningen var en resa till Syrien under 10 dagar. Syftet med resan var att komma ut till våra hemländer och se hur kyrkan och ungdomarna har det där, diskutera olika frågor med ungdomar, biskopar, präster och munkar. Under resan skulle vi besöka olika heliga platser i Syrien för att lära oss mer om vår historia och arv. Och nästan viktigast av allt var att vi skulle få chans att träffa vår Patriark: Moran Mor Ignatius Zakka I Iwaz, patriark av Antiokia och hela Östern. Vi fick träffa honom under ett par timmar då han hälsade oss välkomna och berättade lite om klostret och verksamheten, sedan hade vi möjlighet att ställa frågor som vi förberett och diskutera olika ämnen och frågor med honom. Patriarken blev mycket glad över att se oss ungdomar som en gemensam grupp och visade oss sitt fulla stöd. Han gladde sig över vårt besök och sällskap och följde med oss dagen efter för att visa oss ett ålderdomshem som de har byggt i närheten av klostret.

Under presentationen på Bildas årsmöteshelg visade Gunilla och Eva ett antal bilder från resan som vi fått uppleva och berättade kort kring. Bilderna var ett urval bland många hundratals bilder som togs i Syrien. Det fanns bilder på byggnader, platser och olika gruppfoton.

Gruppens resedagbok kommer att inom kort läggas upp på hemsidan under Aktiviteter / Ledarutbildning.

I den tredje delen av ledarskapsutbildningen ska man jobba mycket med sina respektive organisationer. Vi har haft ett pass om konflikthantering och deltagit i olika övningar om ledarstilar och ledare och en sista träff för utbildningen kommer snart att äga rum.

SOKU & UI tackar Bilda otroligt mycket för att de har gett oss denna chans att tillsammans genomföra en sådan utbildning och resa som redan började vid första mötet vi hade i Bildas lokaler i Älvsjö. Utan Bilda skulle inte denna utbildning och resa ha blivit verklighet och vi kommer aldrig att kunna glömma den. Ni har fått en dröm att gå i uppfyllelse!

Sista orden av redogörelsen beskrev hur utbildningen och resan har gjort intryck på oss som människor som deltagit. Slutligen tackade Eva och Gunilla Studieförbundet Bilda från de båda ungdomsförbunden och sa att Bilda har för oss blivit en del av förnyelsen och utvecklingen av Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige.

Som avslutning från SOKU & UI´s sida, framfördes en egenskriven sång. Denna sång skrevs när vi var ute och åkte på vägarna i Syrien. Idén fick vi när vi satt i loungen på ett hotellrum i Palmyra då några av oss hade inhandlat en ”darbake” och vi satt tillsammans och spelade och sjöng lite. Melodin till sången kände alla till trots att vi lagt till lite nya orientaliska rytmer. Med våra krassliga sångröster sjöng vi SOKU & UI sången till den svenska nationalsångens melodi. Publiken som till största delen bestod av Bildas personal och medlemsorganisationer på ca 200 personer, uppskattade detta och klappade till.

Innan det var dags att avsluta kvällen så skulle vårt syrianska stjärnskott Josef Özer sjunga ett par danssånger. Han började med den klassiska ”zumrina & rukdina” då vi som kunde danserna gick upp och började dansen. Eftersom programmet var lite förskjutet blev det tyvärr inte mycket tid kvar till Josef, men han avslutade i alla fall kvällen med sin ”blå blå”. Till den dansade vi alla och drog även med oss vår svenska publik som också kunde sjunga med och förstå texten.

För att få alla att vakna till var de sedan dags för rockgruppen Sugarplum fairy att bjuda på några av deras sånger, vilka lät totalt annorlunda mot körgruppen, men sjävklart hade rockgruppen sin egen charm.

Kvällen var väldigt lyckad och det var kul att få vara med och arrangera denna kväll som innehöll en mycket högklassig underhållning. Vi tackar Bilda som givit oss denna chans och hoppas att det kommer fler tillfällen.

Lite bilder från kvällen finns att hitta under Aktiviteter / Möten

Feride Tas, SOKU-Sverige