SOKU-Motala i samarbete med SOKU-Sverige inbjuder Er lördagen den 24:e juli till SOKU-Sveriges sommaraktivitet i Motala. Vill Du ha en rolig dag tillsammans med andra ungdomar från hela Sverige? Då bör du anmäla dig till denna aktivitet!

Den preliminära planeringen för dagen är följande:

11.00-12.00 Samling + frukost
12.00-13.30 Föreläsning, bikten & nattvarden, Khoury Suleyman Wannes
13.30-18.00 5-kamp + tipspromenad
18.00-19.00 Middag
19.00-20.00 Gruppövningar & diskussioner
19.00-21.30 Mingelparty
22.00 Avfärd

Tänk på att ta på Er bekväma och lämpliga kläder inför aktiviteterna.

För anmälan, vänd er till kontaktpersonen i er lokala SOKU-förening senast 7 juli. Kontaktpersonen ska senast 8 juli skicka in namnen på de anmälda till SOKU-kansliet. Vi kommer på bästa sätt försöka att samordna resorna genom bussar som kommer att åka mellan olika städer. Mer information kommer när alla anmälningar inkommit.
I första omgången är det maximalt 10 personer från varje SOKU-förening som får delta. I mån om plats kan vi ta emot fler.

Vid övriga frågor går det bra att kontakta SOKU-Sveriges förbundskanslist Ebru Kareem på telefonnummer 08-550 401 53 och email soku-kansliet@telia.com.

Har ni frågor kan ni även kontakta SOKU-Motalas kontaktperson Mirna på telefonnummer 0734-07 92 88 eller email mirna_587@hotmail.com

SOKU-Sverige och SOKU-Motala hälsar alla
SOKU-föreningar hjärtligt välkommna!

SOKU-Sverige