Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund grundades 1996 av en grupp syrianer med brinnande intresse för att jobba för den syrisk ortodoxa kyrkan och dess ungdomar.

SOKU-Sverige är idag en paraplyorganisation och har 22 lokalföreningar runt om i landet. Förbundet har ca 12 000 medlemmar. Förbundets utveckling har de senaste åren tagit ett språngsteg framåt.

Bildandet av olika utskott inom förbundet har stärkt organisationen och bidragit till att den utvecklats på många olika sätt. Vi ser våra utskott som de starka pelarna för skapandet av en ännu stabilare och starkare organisation.

De utskott som finns idag är:

RELIGIONSUTSKOTTET TALMIDE, som är förbundets mest aktiva utskott och har funnits med i ca två år. Utskottet har jobbat fram en hemsida med religiösa texter, musik, intervjuer m.m, tryckt ett antal broschyrer och det senaste året ägnat arbetet åt teaterföreställningen S:t Abraham av Kaidon som hade premiär den 4 september och blev en stor succé.

SPRÅKUTSKOTTET SYRIAC har funnits med ett tag men det senaste året legat något på is. S:t Efraims språkprogram togs fram för ca 2 år sedan där man kan lära sig syriska ord på ett roligt och lekfullt sett. Utskottet har också arbetat med att starta syriska/arameiska språkkurser på högskolenivå i Södertörns högskola vilket nu är gjort i samarbete med SUF och Uppsala Universitet. Man kan nu läsa A kursen på Södertörns Högskola och kursen som idag fått fler deltagare än tidigare. Utskottet har många mål och visioner och hoppas på att ytterligare ungdomar vill vara med och satsa på vårt syrisk-arameiska språk och hoppas finna fler utbildningsmöjligheter att erbjuda.

KULTURUTSKOTTET hette tidigare Kultur & Musikutskottet men har nu bytt namn till Kulturutskottet och har funnits med ett tag dock endast i planeringsstadium. Utskottet söker fler medlemmar. Utskottets mål är att starta upp en kyrkokör bestående av medlemmar från SOKU´s alla kyrkokörer. Denna kör har sedan som mål att spela in en cd med olika kyrkopsalmer och hymner för att föra vårt rika musik- och kulturarv vidare. Inom Kulturutskottet finns också planer på att starta teaterprojekt, efter den framgång som S:t Abrahams teater har resulterat i. Styrelsen anser att teatern borde vara en kontinuerlig del inom förbundets arbete och därför kommer vissa medlemmar i kulturutskottet att jobba med teaterprojekt som årligen kommer att ha uppgiften att sätta upp olika religiösa teaterföreställningar på olika platser runt om i landet.

INTERNATIONELLA UTSKOTTET är det mest nystartade. Utskottets mål är att skapa kontakter internationellt och knyta kontakter med våra kyrkor i andra länder för att längre fram starta olika former av samarbete med liknande ungdomsorganisationer i andra länder. För närvarande arbetar utskottet med att försöka anpassa sommarkurser på S:t Afrems klostret i Sednaya i Syrien för syrisk ortodoxa ungdomar i Sverige, men även olika typer av studieresor i andra länder.

IT- & MEDIAUTSKOTTET har förbundet länge försökt starta upp, men dock utan något positivt resultat. Dock hoppas vi på ett stort intresse nu när SOKU-Sverige ska få en ny hemsida som kommer presenteras inom kort. Utskottets uppgifter skulle vara att skriva rapporter från olika aktiviteter runt om i föreningarna. Först och främst för att presentera materialet på hemsidan men även också i andra medier som är av intresse. Gruppen kan också i vissa fall få möjlighet att åka på olika arrangemang och resor som händer inom förbundet för att rapportera tillbaka.

UTBILDNINGS & UTVECKLINGSUTSKOTTET är ett utskott som startades under årsmötet 2004. Idag består utskottet av valberedningen, revisorer samt ytterligare några personer. Syftet är att leda utbildnings-och utvecklingsfrågor inom förbundet. Utskottet ska även utbilda både styrelsen och de lokala föreningarna i först och främst föreningsliv och organisation, men även inom andra områden. Utskottet ska förutom detta granska stadgar och andra regler för utveckling och komma med förslag till olika förbättringsåtgärder som kan underlätta och effektivisera förbundets arbete.

Vill du vara med och föra SOKU framåt? Jobba för kyrkan och ungdomarna för att föra ett 2000 års kulturarv vidare?
Vill du vara med och skapa något stort?
Här finns utrymme för det mesta och en plats för alla.
Ta din chans att vara med och skapa historia genom att påverka framtiden.

Gör så här:
Fyll i en utskottsansökan som du hittar på hemsidan i vänstra kolumnen, där fyller du i de olika uppgifterna som behövs och skriver vilket utav utskotten du skulle vilja ingå i.
Vi hör sedan av oss till dig!

OBS! Sista datum för ansökan till religionsutskottet är 18 november. För övriga utskott är sista ansökningsdatum den 6 dec.

Med vänlig hälsning
SOKU-Sveriges förbundsstyrelse

SOKU-Sverige