Vi vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till SOKU-Sveriges årliga körturnering som kommer att äga rum i Södertälje, Mor Afrem kyrkan den 13 november. Närvarande är H. H. Ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas.

I år anordnar SOKU-Sverige en ny och efterlängtad aktivitet, en ungdomsgudstjänst, söndagen den 14 november.

Ungdomarna kommer förutom på syrianska även få höra mycket på
svenska av de heliga orden som predikas samt sjungs i kyrkan. Material samt böcker kommer att finnas tillhanda för att ungdomarna på ett bra sätt ska följa med under gudstjänsten.

Gudstjänsten den 14 november äger rum kl. 09.30 – 11.30 i Mor Afrems Syrisk Ortodoxa Kyrka i Geneta i Södertälje. Efter gudstjänsten bjuds det på frukost.

Pausbidrag under körturneringen
Vill någon i din förening framföra ett pausbidrag som exempelvis en dikt, psalm eller något annat under körturneringen, kontakta förbundskansliet.

Årets diakon/diakonissa
I år har förbundsstyrelsen valt att införa en ny tävling där våra duktiga diakoner och diakonissor i vår syrisk ortodoxa kyrka ska lyftas upp och uppmuntras. Detta kommer årligen ske i samband med körturneringen. Utmärkelsen årets syrian kommer tilldelas någon under förbundets årsstämma och därmed blir det ingen nominering av årets syrian år 2004.
Varje SOKU-föreningar får maximalt nominera en diakon och en diakonissa. Av samtliga nomineringar som kommer in till förbundsstyrelsen kommer en diakon och diakonissa att utnämnas detta år. Nomineringarna måste vara kansliet tillhanda senast 28 oktober.

Utmärkelsen ”Årets diakon 2004” och ”Årets diakonissa 2004” kommer ske under körturneringen där även fina priser kommer att delas ut till samtliga nominerade från varje SOKU-förening.

För SOKU-föreningar som inte är från Stockholmsområdet och närvarar under körturneringen under lördagen den 13 november kan förbundet erbjuda sovplatser på Wasaskolan i Geneta. Duschar finns på plats. Sovsäck medtages. Detta anmäles till kansliet i förväg.

Om det finns körer som önskar delta i gudstjänsten och framföra psalmer med sin grupp vill vi att detta meddelas i samband med anmälan. Detta är för att vi ska kunna göra en bra fördelning mellan de olika körgrupperna som vill delta under högtiden.

Det är en ära för oss om prästerskapet har tiden och möjligheten att närvara under körturneringen för att välsigna den tillsammans med H.H Mor Dioscoros Benjamin Atas.

För närmare regler och detaljer kring körturneringen, ungdomsgudstjänsten och årets diakon/diakonissa, titta under ”Aktiviteter”.

SOKU-Sverige