Den Syrisk Ortodoxa Kyrkans högste andlige ledare, Mor Ignatius Iwas Zakka I var på besök i Indien. Besöket som ägde rum den 20-30 september gav tusentals syrianska kristna chansen att få träffa dess högste spirituelle ledare.

Under sitt besök planterade Mor Ignatius ett träd i Rajghat för att visa sin repsekt för den store fredskämpen Mahatma Gandhi.

Detta är Mor Ignatius tredje besök i Indien. Tidigare har han besökt Indien 1982 och år 2000. Besöket innehöll ett konvent för Kristna Syrianska Associationen efter 128 år. Senast ett konvent hölls var 1876.

Ett av de viktigaste i Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas program var att under denna apostoliska resa viga den Heliga Myrran. Detta blev den 4 gången i kyrkans historia som den Heliga Myrran vigdes i Indien. Han Helighet assisterades under denna andliga och heliga vigning av Han Höghet Mor Basselios Thomas I, den syrisk-ortodoxa kyrkans maphirian i Indien, ett tjugotal biskopar från bl.a. Australien och Syrien.

Under en atmosfär med bön och kyrkhymner välsignade den Heliga Myrran i den antika kyrkan S: t Thomas där tio tusentals människor deltog.

Under denna apostoliska resa välsignade även Hans Helighet ett center som uppkallats efter honom: Patriach Ignatius Zakka I Iwas Centre.

Hans Helighet besökte även många kyrkor och heliga fäders gravar, bl.a. Mor Ostateos Benjamins som avled bara för ett par månader sedan. Mor Ignatius besökte även New Delhi och under detta besökt träffade han Indiens president och premiärminister.

Den syrisk ortodoxa kyrkan av Antiokia är den första kyrka som grundades av aposteln Peter år 34 e.kr.

Josef Aslan