Ungdomsgudstjänsten som skulle äga rum den 14 november i Mor Afrems kyrka i Södertälje kommer skjutas fram till nästa år.

Våra förhoppningar är att istället forma en heldag med ungdomsgudstjänst, föreläsningar och andra aktiviteter under kommande år. Denna dag kommer inte placeras efter någon större aktivitet såsom t. ex körturneringen.

Finns det några som önskar sova över efter körturneringen för att inte resa hem allt för sent, finns platser på Wasaskolan i Geneta. Hör av er till SOKU-kansliet på 08-550 401 53 senast torsdagen den 11:e november.

Vi hoppas på att ser er på körturneringen, lördagen den 13 november!

Med vänlig hälsning
/Förbundsstyrelsen

SOKU-Sverige