Hans Höghet Mor Malatius Barnaba den f.d. Biskopen av Homs och Hama har avlidit. H.H har en tid tillbaka varit svårt sjuk efter en svår bilolycka och torsdagen den 18 November gick H.H till den eviga vilan.

Hans Höghet Mor Malatius föddes i byn Azech i Turkiet 1922. Hans far var prästen Josef Georgis och vid dopet gav man honom namnet Georgis.

H.H började studera i Azech, sedan fortsatte H.H sina studier i Mor Touma Kyrkan i Mosul-Irak.

Där vigdes han till diakon av Mor Athanasios Touma Al Kasir. 1939 fortsatte H.H sina studier i Zahle-Libanon där han studerade i sex år för att bli munk.

Under dessa sex år lärde han sig den syrianska gudstjänsten, dess traditioner och historia. 1947 vigdes han till munk, och efter munkvigningen flyttade han till staden Homs i Syrien.

1957 vigdes han till biskop och fick namnet Mor Malatius Barnaba i Jungfru Maria kyrkan ”Um El Zunar” i staden Homs. Hans Höghet vigde under sina år som biskop många präster och diakoner, samt lät bygga många kyrkor och barnhem, där föräldralösa och fattiga barn kunde bo och leva. Dessutom var Hans Höghet en lärd och vis man som skrev många böcker.

Hans Höghet hade sedan en tid tillbaka bott i Homs i Jungfru Maria kyrkan, eftersom han var svårt sjuk efter en bilolyckan. Under de senaste åren har H.H varit pensionerad och under denna tid har en av hans elever, Mor Solanos fått ta över hans arbete i församlingen.

Mor Malatius Barnaba blev 87 år gammal.

”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.” Joh 12:26

Må Hans Böner vara med oss alla! Amen.
________________________________________________________________

Mor Malatius Barnaba passes away
1922 – 2004

It is with deep regret and sadness that we announce the death of Archbishop Mor Malatius Barnaba which occurred on Thursday, November 18, 2004 in Homs, Syria.

The Funeral Service will be held at 3:00 p.m. on Monday, November 22, 2004 at Mother Of Zunoro Church in the city of Homs.

Letters of condolences may be sent via e-mail to maytamsy@maytamsy.org

May God rest his soul in eternal peace, Amen.

Religionsutskottet