Den 1 november skrev SOKU under kontrakt med Paulus Marouki (senaste tiden känd som Mor Abrohom från teaterföreställningen). Paulus ska på heltid tillsammans förbundets första kanslist Ebru Kareem arbeta med förbundets löpande administration. De båda kommer att bistå förbundsstyrelsen med hjälp men även utskott, lokalföreningar, samarbetspartners och övriga intressenter.

Paulus har flera års erfarenhet av föreningslivet och senast arbetade han i S:t Petrus och Paulus Syrisk Ortodoxa Kyrka i Hallunda.

Han är gift och har tre barn och bor i Botkyrka. Han är född i Libanon men uppvuxen i Sverige.

Paulus har tidigare under året varit utskottsansvarig för det nystartade utskottet Utbildnings- och utvecklingsutskottet och kommer under sin anställning ha mycket fokus på dessa frågor.

SOKU kommer det närmaste året att satsa mycket på utbildning för våra lokala föreningar samt utskott. Förbundet kommer även att erbjuda andra typer av utbildningar för sina medlemmar.

Förbundsstyrelsen vill hälsa Paulus Marouki hjärtligt välkommen. Ebru Kareem med flera års erfarenhet kommer att bistå med hjälpande hand och ni båda kommer att bli ett mycket starkt team. Våra två kanslister behärskar förutom det svenska språket även syrianska, turkiska, och arabiska.

Detta innebär att kansliets öppettider kommer att utökas och bemanning kommer att finnas måndag till fredag 09.00 – 16.30.

Med vänliga hälsningar
Förbundsstyrelsen

SOKU-Sverige