Vad de flesta av oss inte vet är att den Syrisk Ortodoxa kyrkan har en maphrian även kallad Katholikos. Denne står i rang närmast efter patriarken Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas och är kyrkans ledare i Indien.

Katholikosen har rätten, att själv viga biskopar inom sitt stift och även viga den Heliga Myrran. Detta ämbete finns bara i den Syrisk Ortodoxa kyrkan, och det tros ha sträckt sig tillbaka till apostlarna Addai och Maris tid. Officiellt togs detta ämbete i bruk först av maphrian Maruta år 630.

Den nuvarande Katholikosen, Hans Helighet Mor Baselios Thomas I, föddes den 22 juli 1929.

Under hans barndom var Hans Höghet ofta sjuk, vilket påverkade hans utbildning negativt. Hans mor började då vända sig till det närbelägna klostret som hon brukade besöka, där även Patriarken Elias III och St. Gregorius reliker finns bevarade. Under en kväll, medan modern bad och Hans Höghet låg på hennes knän, fick modern se en syn, något som skulle förändra barnets liv. Visionen hon såg uppmanade henne att överlämna sonen till att tjänstgöra i Herrens hus, och bara inom några dagar botades pojken helt från sitt insjuknande. Gud var med honom, ledde och formade honom.

Pojken växte upp och vigdes senare till diakon under ledning av Mor Philoxenos Paulose. År 1958 vigdes han sedan till präst av Mor Julius Elias, och år 1959 valdes han till kyrkoherde i S:t Petrus kyrkan i Puthenguriz. Hans Höghet fick även tjänstgjöra i flera närliggande kyrkor, bland dessa kan nämnas, Fort Cochin, Valamboor, Calcutta och Thrissur.

Under en 7 års period från 1967 tjänstgjorde Hans Höghet som organisations sekreterare i ett sjukhus, han tjänstgjorde som chef organisatör i North Indian Misson (ett missionssällskap), under denna period blev Hans Höghet känd som en utomordentlig talare och organisatör. I januari 1974 valdes Hans Höghet till att bli biskop, och han fick namnet ”Mor Dionysios” av Patriarken Mor Ignatius Jakob III under vigningen som hölls i Syrien den 24 februari. Hans Höghet fick då ansvaret för Angamali, det största stiftet i Indien, ett stift med över en halv miljon medlemmar. Under hans tid som biskop över Angamali, hade Hans Höghet framgångsrikt utvecklat många fonder och program för det mindre välbärgade, han hade även ändrat stiftets administration. 1978 startade Hans Höghet ett sjukhusbygge i Kothamangalam som döptes till Mor Baselios Medical Mission Hospital.

Hans Höghet fick även stort förtroende hos den dåvarande Katholikosen Aboon Mor Baselios Paulose II.

Fredagen den 26 juli 2002, vigde Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas, den 73-åriga Mor Dionysios Thomas, till Katholikos av Indien med namnet Mor Baselios Thomas I. Under vigningen av Katholikosen närvarade 14 biskopar från bl.a. Syrien, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Libanon, Jerusalem, Turkiet och Australien, ett stort antal munkar, nunnor och präster närvarade vid den högtidliga ceremonin. Flera representanter från såväl Syrien som Indien var inbjudna. Efter vigningen hölls en festmåltid, där Hans Höghet höll ett tal, där han sa att han skulle bevara den Syrisk Ortodoxa kyrkan och dess heliga apostoliska tro till vilket pris som helst.

Dagen därpå flög Hans Höghet tillbaka till Indien, där flera tusen människor samt högt uppsatta personer i landet uppvaktade honom och firade hans hemkomst.

Låt oss tillsammans be för våra andliga vägledare och önska de all lycka och välgång med deras arbete inom den syrisk ortodoxa kyrkan.
_____________________________

Översatt från engelska av Josef Aslan

Källor: http://www.saintgregorios.org/PARUMALA/Catholicos_ThomasI.htm
En kort introduktion av syrisk-ortodoxa kyrkan av Ishak Akan.

Josef Aslan