Lördagen den 20 november deltog jag och förbundets sekreterare Feride Tas på LSU:s representantskap i Lidingö i Stockholm. LSU står för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Representantskapet, även kallat repskap är LSU:s årsmöte och högsta beslutande organ. På repskapet valdes en ny styrelse fram med Åsa Bjering i spetsen ytterligare ett år. Profilfrågan detta år blev tillgänglighet och öppenhet. Under årsmötet valdes nya medlemmar in och SOKU-Sverige blev invald i denna stora paraplyorganisation där Sveriges ungdomsorganisationer ingår i. Nu har LSU 100 medlemsorganisationer.

Det känns spännande att få vara en del av denna stora nationella verksamhet och få ge av de insatser SOKU-Sverige kan tillföra både nationella och internationellt.

Vi hoppas LSU kommer att se mycket av SOKU och även att SOKU tar del av LSUs erfarenheter och insatser.

Vi ser fram emot samarbetet!

Med vänliga hälsningar
Gunilla Togan

Gunilla Togan, SOKU-Sverige