”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.” Joh 12:26

Det var fullsatta bänkar i S: t Petrus och Paulus kyrkan i Norsborg när biskopen Mor Dioscoros Benjamin Atas höll i vigningsceremonin av diakoner.

Släkt och vänner hade samlats för att tillsammans bevittna denna speciella högstund.

Under glädjerop och applåder vigdes 47 barn och ungdomar till diakoner, vissa av dem till koroye (lektorer) och andra till afidjakne (subdiakoner). Under gudstjänsten söndagen den 14 november så assisterades biskopen även av Cor-Espicopos Shabo med ett flertal diakoner.

Innan diakonvigningen började, predikade Hans Helighet om vad det innebär att vara diakon?

Biskopen talade om att ungdomar måste respektera varandra, naturen och samhället, vilket är något som de flesta redan lärt sig under åren som de gått i kyrkan.

Dessa diakoner har under ett flertal år lärt sig att läsa och skriva på arameiska som även vår Herre Jesus Kristus talade, men även grammatik, religionskunskap, kyrkohistoria och kyrkomusik har diakonerna undervisats i av ett flertal lärare som är verksamma i kyrkans lokaler. Biskopen påpekade även att man måste tjäna den Heliga Kyrkan hela tiden, det handlar inte om att bara komma och sjunga en eller två hymner, utan att man skall tjäna kyrkan från sitt hjärta, Biskopen citerade flera bibelstycken:

”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.” Matt 5:14-16.

S:t Petrus och Paulus kyrkan i Norsborg är omtalad för sitt stora engagemang och sin lärorika undervisning som gett fina resultat under åren. Robert Abraham är en av dessa diakoner som studerat i församlingen tidigare, men som numera arbetar som undervisningsledare. Hans Höghet passade även på att tacka Cor-Espicopos Shabo och lärarna, framförallt malfono Robert Abraham för deras stora engagemang och brinnande vilja att lära och uppfostra dessa ungdomar enligt den syrisk ortodoxa kyrkans tro och lära.

Efter gudstjänsten och diakonvigningen, samlades flera hundra personer, släkt och vänner i kyrkans festlokal där det bjöds på mat. Även i lokalen hölls tal där man citerade Mor Efraim Syrern som skrivit flera dikter om kyrkan och dess diakoner. Diakonerna tackade biskopen Mor Dioscoros Benjamin Atas och Cor-Espicopos Shabo för att de gjort denna dag möjlig, och för allt arbete de lagt ner på att undervisa diakonerna.

”Vi tackar biskopen, församlingsprästen och våra lärare för att ni gjort denna dag, fast vi inte förtjänar denna grad har vi tack vare Vår Herre fått möjlighet att tjäna Herrens hus resten av våra liv”

S:t Efraim Syrern har även sagt:
”Gud ge kunskap åt dem som älskar kunskap, och låt läraren som lär ut bra bli stor i ditt himmelrike. Den som älskar kunskap blir duktig hela tiden, och den som inte älskar kunskap kan inte bli duktig”
(fritt översatt från syrianska)

SOKU-Sveriges mediautskott