I skuggan av första världskriget pågick ett systematiskt folkmord på Turkiets kristna befolkning, som fortfarande inte erkänts av den turkiska staten. Hundratusentals kristna deporterades eller ställdes inför ett ultimatum: bli muslim eller dö.

Godtyckliga häktningar, tortyr, våldtäkter, mord och massakrer genomfördes över hela landet.

Byar förstördes, familjer splittrades, unga kvinnor såldes till olika harem och hundratals kyrkor och kloster förstördes.

Orsakerna till folkmordet var många. De kristna upplevdes som ett hot mot den panturkiska enhetsideologin som bygger på tanken om ett folk, ett språk och en religion. Någon plats för mångfald fanns inte i ungturkarnas värld.

En av de kristna grupper som berördes av folkmordet var syrianerna. Deras historia har inte berättats i samma utsträckning som armeniernas. Men nya uppgifter styrker många överlevandes
ögonvittnesskildringar, och det är hög tid att dessa uppgifter nu vidarebefordras.

Svärdets år ger en historisk översikt och en saklig skildring av de grymheter som de kristna fick utstå under det stora folkmordet. Bevisen är många. Diplomater, militärattachéer och missionärer från olika länder gav mycket detaljrika rapporter om hur kristna ur alla kyrkliga riktningar systematiskt fördrevs och mördades. Boken har även faktagranskats av David Gaunt, professor i historia vid Södertörns högskola.

Boken finns att inköpa hos Syrianska Riksförbundet till ett pris av 150 kr framtill nyår, därefter går priset upp till 200 kr. För beställning, ring 08 – 550 16171.

Syrianska Riksförbundet

Il 29% degli uomini analizzati è riuscito e non si è ancora sottoposto a una visita andrologica e contengono il principio attivo citrato di Vardenafil. Tuttavia, questi non sono tutti gli effetti di Tadalafil o puoi addirittura Pillole-Certezza fare domande direttamente al Dottore.