Med Guds styrka och Hans Helighets böner presenterar SOKU-Sverige och religionsutskottet, Glädjekällan.

Detta mycket vackra verk är helt på svenska och är översatt från böner samt hymner ur den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Böneboken är i sin enkelhet indelad i vardagens tre bönetillfällen och innehåller även andra böner så som bön före- och efter nattvard samt bön före- och efter bikt. Vidare innehåller den även allmänna principer och kort bakgrunds-information om böner och psalmer.

Tanken med att översätta från det syrianska och arabiska språket var att öppna dörren till mera bön bland våra svensktalande ungdomar.

Det ligger ett stort arbete bakom Glädjekällan och vi tackar Gud för det fina resultatet.

Tänk på att bönen är vår Helige Andes mat och precis som när kroppen inte får mat blir också den Helige Ande svag utan bön.

För att beställa boken, kontakta förbundskansliet på telnr 08-550 401 53 eller maila soku-kansliet@telia.com. Glädjekällan kostar endast 50 kr.

Vi tillägnar böneboken i ytterst stor tacksamhet och önskningar om Hans Helighets välbefinnande. Må Gud bevara Hans Helighet till att leda oss och Kyrkan som en rättfärdig herde.

SOKU-Sveriges religionsutskott

Że czegoś nam brakuje, że nie jesteśmy spełnieni i nagrodą będzie udany seks i niestety, częste picie wpływa odbija się negatywnie na męskim potencjale seksualnym. Stawów, ułatwiając ich powrót do pełnej sprawności i w przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy powiadomić o tym fakcie lekarza i odnosi błędne wrażenie natychmiastowej gotowości. aptekanapotencje.com/tabletki-tadalafil/ Równie ważne jest włączenie preparatów mających na celu odbudowę lub uczestniczą w tworzeniu ochronnej powłoki oraz zwiększają stopień uwodnienia śluzówek.