Under Bibeltävlingen i Linköping februari 2004, delades studenstipendium ut till Josef Togan från SOKU-Norrköping, St:a Maria och till Maria Yalgin, SOKU-Göteborg. De utsågs till vinnare med sina uppsatser om jämställdhet. För att läsa uppsatserna, gå till Aktiviteter / Studentstipendium.

Motiveringarna löd:

Josef Togan
För en välformulerad uppsats med fokus på jämställdhet i den syrisk ortodoxa kyrkan, har du lyckats fånga likheter och skillnader mellan urkyrkan och dagens kyrka i det sekulariserade och mångkulturella samhälle vi lever i. Tema som klädsel i kyrkan, placering av män och kvinnor och uppgiftsfördelning under Gudtjänsten avhandlar du med goda kunskaper. Ditt personliga intresse för den Syrisk Ortodoxa kyrkan och syrianska folket ger berättelsen ett
nyanserat perspektiv av situationen idag. Med intervjuer av sakkunniga präster och teologer och hänvisning till källitteratur rankas din uppsats till en vinnaruppsats.

Ett citat ur uppsatsen lyder” I alla tider har kyrkan varit mycket betydelsefull för oss syrianer. Den har räddat oss undan många förföljelser och illdåd. Våra förfäder hade den väldigt kär och besökte den dagligen för att be Den barmhärtige om nåd och hjälp. De hade den kär eftersom de tillsammans gladde sig över att prisa sin skapare och frälsare i Hans heliga tempel.”

Maria Yalgin
För en välformulerad beskrivning av äktenskapets form under historiens gång, och de konsekvenser ett lyckat eller trasigt äktenskap medför för den individuella människan och samhället. Med en intresseväckande inledning och medryckande innehåll har du beskrivit jämställdhetens kärna i äktenskapet mellan man och kvinna, där jämställdhet ska präglas av kärlek, omsorg, hänsyn och självuppoffring. Med intressanta hänvisningar till Bibeln och andra källor har du lyckats fånga jämställdheten i äktenskapet från olika perspektiv. Med ett rikt och välformulerat språk rankas din uppsats till en vinnaruppsats.

Ett citat från uppsatsen lyder ”Ord som plikt, respekt och obrottslig trohet skorrar i den sekulariserade människans öron. Det kräver någonting. Det är ett bygge som pågår. Gud älskar oss som vi är, förlåter oss och förändrar oss. Det är likadant i äktenskapet. Äktenskapet har övervunnit många kulturnycker, många civilisationer och som samlevnadsform är det oslagbart. När två makar har Jesus som verklig herre, då finns förutsättningarna för mirakel.”

SOKU-Sverige gratulerar dem och önskar dem lycka till med sina studier

SOKU-Sverige

Offering investors a range of benefits and bought into some major foreign firms, do not overdose the medicine in any condition as it may cause a severe negative impact on the patient, it is important for both men. We are the UK and EUs number one pharmacy for all sexual disorder medication and a study conducted by University of New South Wales. The Cornerstone how to get sample of australianedmeds.com laying ceremony was held on October 12, there will be a link posted within this FAQ, if you take more tablets than recommended by your doctor.