Under en vacker, omslutande himmel samlades jag och några vänner för att se på solnedgången. Det eldröda ljusskenet värmde, även om kvällen var något kylig. Solen speglade sig i vattnet och dess sken reflekterades i våra ögon. Jag tittade ut mot sjön, bort mot den eldröda horisonten och tänkte på dåtid, nutid och framtid.

Jorden, denna fantastiska skapelse behöver solen, denna kraftfulla energikälla för att överleva. Det betyder även att människan behöver den.

Solen kan vi symbolisera med vår treenige Gud. Själva planeten solen (Fadern), solstrålarna (Sonen) och värmen (den Helige Anden) är en och samma sol med den grundläggande önskan om att nå ut till oss och dela med sig av sin värme, kärleken, så att vi kan sprida den vidare till andra människor.

Med detta resonemang djupt i mina tankar försöker jag reflektera över hur SOKU-Sverige, med sina ideellt verksamma människor arbetar och hur vi med våra mål försöker sprida värme och kärlek till våra medmänniskor.

Det är juni månad och tre månader av mandatperioden har gått. Samtliga invalda har trätt in i en skapelse full av rörelse, förnyelse och kraft. Som förtroendevald i förbundsstyrelsen gör man SOKU-Sverige till en stor del av sitt liv. Samtliga styrelsemedlemmar ingår tillsammans ett förbund, i ett förbund. Jag kommer att försöka redogöra för de stora områden som förbundet arbetar inom och vad vi kommer att sträva emot detta år.

Redan i januari detta år, startade Studieförbundet Bilda en ledarskapsutbildning för SOKU-Sverige samt UI, då 7 personer från varje förbundsstyrelse fick möjligheten att delta. Under utbildningen hölls ett antal föreläsningar, pedagogiska övningar samt diskussioner som syftade till att stärka oss i vårt ledarskap och lära oss genom varandras erfarenheter. En del av denna utbildning var också en studieresa till Syrien under 10 dagar där de deltagande bl.a. fick tillfället att träffa syrisk ortodoxa kyrkans patriark, Moran Mor Ignatius Zakka I Iwaz, vilket är något man inte kommer glömma. Gruppens resedagbok är nu klar och kan läsas under Projekt/Ledarskapsutbildning på hemsidan.

Som förtroendevald är det många trådar man måste hålla i. Styrelsen håller kontakterna utåt med myndigheter, organisationer samt olika samarbetspartners såsom Ungdomsstyrelsen, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, Sveriges Kristna Råd, Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle, Syrianska Riksförbundet, Syrianska hjälpfonden, Centralstyrelsen för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige, Syrianska Ungdomsförbundet, Ungdomsinitiativet med flera. Relationen med organisationer såsom Studieförbundet Bilda och Sveriges Kristna Råd ger oss en otroligt fin möjlighet att informera om vår kyrka, dess mål och verksamhet. Genom ett nära samarbete ökar vi integrationen och förståelsen mellan många parter. I vårt arbete ingår det alltså även att representera den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i olika sammanhang.

I vår verksamhet är en central del att söka bidrag för att kunna förverkliga förbundets planer och idéer samt utgöra ett stöd för våra ungdomar som arbetar inom vår kyrka. Vår strävan är också att fler SOKU-föreningar ökar samarbetet för att stärka banden och kommunikationen mellan varandra för att på så sätt kunna skapa en bättre morgondag tillsammans. Vi vill gärna att ni kommer med idéer och förslag så ska vi göra vårt bästa för att införskaffa de verktyg ni behöver för att förverkliga dem.

För oss är det viktigt att vi håller en nära kontakt med vår ärkebiskop Mor Dioskoros Benjamin Atas samt vårt prästerskap som också jobbar med dessa viktiga frågor. Vi tackar vår biskop för det fina stöd han ger oss i vårt arbete och hoppas att vi i år ska kunna bygga upp en ännu starkare relation och ett ännu bättre samarbete.

SOKU-Sveriges nya förbundsstyrelse består av en grupp energiska ungdomar som tillsammans vill arbeta för vår kyrka. Genom vårt arbete och engagemang försöker vi utveckla vår organisation samt få fler ungdomar att närma sig kyrkan, Guds hus, och genom det kan de få hjälp med att bygga upp en starkare tro.

De två största årliga aktiviteterna, körturneringen samt bibeltävlingen, ska vi försöka lyfta upp och utveckla till allt större evenemang. Mer information om detta kommer i höst.

Förutom dessa två traditionella aktiviteterna hoppas vi i år även kunna införa en ny aktivitet som i framtiden bör kunna genomföras oftare och i flera städer. Vi önskar genomföra ungdomsgudstjänster där stora delar av gudstjänsten kommer att vara på svenska för att så många som möjligt av deltagarna i gudstjänsten ska förstå mer av liturgin samt ta till sig av Guds ord.

I höst är det tänkt att det ska hållas en veckoslutskurs där samtliga SOKU-föreningar kommer vara inbjudna till denna helg där vi kommer att behandla ett utvalt religiöst ämne.

Ordförandenätverket hade sin första träff i Örebro, söndagen den 20 juni. Syftet med nätverket är att förbundets lokala ordföranden ska få handledning i ledarskap, få förslag och idéer som de sedan kan applicera på sina lokala föreningar samt få stöd och hjälp med de frågor som de har problem med.

SOKU-Sverige har inom mycket kort tid vuxit som organisation. Idag har förbundet flera olika arbetsgrupper som är organiserade i utskott. Våra nuvarande utskott är:

– Religionsutskottet, Talmide, som är förbundets mest aktiva utskott och arbetar med religiösa frågor. Utskottets mål är att nå ut med Jesus budskap till våra ungdomar. De arbetar flitigt med att skriva olika artiklar. Gruppen genomför intervjuer med prästerskap, översätter artiklar och utformar olika broschyrer. Utskottet har även hållit i föreläsningar på olika orter i våra SOKU-föreningar. För närvarande är det projektet ”Mor Abrohoms teater” som allt fokus läggs på. Projektgruppen består av 40 ungdomar som ligger bakom detta stora arbete som kommer att presenteras genom en föreställning i Norrköping den 4:e september. Mer information om teatern finner ni i artikeln ”Mor Abrohom- kärleken till Gud” som finns i nyhetsarkivet.

– Musik- & kulturutskottet är en liten grupp som smått har börjat planera inför grundandet av SOKU-Sveriges egna kyrkokör. Utskottets mål är att ett antal diakoner och diakonissor från varje SOKU-förening tillsammans ska bilda denna kör för att sedan sjunga och spela in hymner tillsammans. Mer information om detta kommer också längre fram i höst.

– Språkutskottet, Syriac, är idag ett samarbetsprojekt med Syrianska Ungdomsförbundet. Utskottet syftar till att stärka ungdomarnas kunskaper i syrisk ortodoxa kyrkans liturgiska språk, syrisk-arameiska. Arbetet är långsiktigt och det senaste året har gruppen byggt upp en god kontakt med Uppsala Universitet för att få kursen Syriska A att startas i Stockholmstrakten där många syrianer bor samt flertalet av våra ungdomar studerar. Det är viktigt att vi värnar om detta historiska, rika och betydelsefulla språk. De av er som vill, har nu möjligheten att från och med i höst läsa Syrisk/Arameiska A kursen på Södertörns Högskolan och därmed få universitetspoäng i syriska.

– Utbildnings- & utvecklingsutskottet är en grupp som planerar långsiktigt. De ska försöka kartlägga vilka typer av utbildningar som våra lokalföreningar är intresserade av. Gruppen ska även diskutera frågor som rör utvecklingen av SOKU-förbundet och upplysa styrelsen om förslag på olika förbättringar.

– Internationella utskottet är ett utskott på väg att gro. I dagarna hölls ett möte med ett antal personer som visat intresse för detta område. Det blev ett lyckat möte med många diskussioner kring hur SOKU-Sverige kan arbeta internationellt. Bland annat har SOKU-Sverige planer på att påbörja ett samarbete med klostret Mor Afrem i Sednaya, Syrien.

– IT- & mediautskottet är något förbundet planerat att starta sedan länge. I höst kommer SOKU-Sverige förhoppningsvis att presentera en ny hemsida och då blir det angeläget med denna grupp. Vi söker därmed ett antal energiska och intresserade ungdomar som vill jobba med förbundets nya hemsida.

För samtliga av dessa utskott är alla SOKU-medlemmar välkomna att söka till. Detta görs genom att blanketten ”Utskottsansökan” som finns på hemsidan fylls i och skickas till kansliet.

Den nya förbundsstyrelsen har som mål att ha sina möten och träffar på olika platser under året. Vi kommer få möjligheten att besöka att antal SOKU-föreningar. Detta tycker vi är mycket viktigt, att lokalföreningarnas representanter får en personlig relation till medlemmarna i förbundsstyrelsen för att på så sätt få en ökad kommunikation och ett bättre samarbete.

Det som ligger oss närmast nu är sommaraktiviteten som kommer att äga rum den 24 juli i Motala. Vi hoppas få se representanter från våra samtliga SOKU-föreningar och vi ser fram emot en härlig dag tillsammans med er.

Denna text är en liten redogörelse för SOKU-Sveriges arbete på nationell nivå. Det är många som inte har så stor insikt i vårt arbete. Dock vet vi att det tunga arbetet ligger hos er i lokalföreningarna, att engagera era medlemmar för att de ska samlas och lära sig något genom t.ex. bibelundervisning, språkundervisning eller körsångsundervisning.

Många undrar också hur SOKU-Sveriges aktiviteter kan föra ungdomar närmare kyrkan. En sak kan man kanske ha i tankarna när det gäller denna fråga. Gud skapade inte världen och människan på en dag. Det tog sex dagar för Honom att skapa allt detta och för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. (2 Pet 3:8) Och med detta vill jag säga att en dags skapande kan ta längre tid än vad man tror, men det är ändå en viktig bit på väg till något gott. Stora förändringar sker inte på en dag utan det tar tid. Men för varje litet steg på vägen mot ett önskat gott resultat ska så ska vi glädjas av det, tillsammans.

Jag hoppas att vi alla känner att det är genom vår TRO som vi också kan få större HOPP om en ljusare framtid där KÄRLEKEN mellan oss människor växer för var dag som går. Varje människa är Guds skapelse och skapad till Guds avbild. Vi är alla olika, men unika. Ta vara på de gåvor ni har fått av Herren och dela med er av dem till era bröder och systrar. Må solens strålar värma er alla och ge er andlig styrka.

Frid till er alla!

Gunilla Togan
SOKU-Sveriges förbundsordförande

Gunilla Togan, SOKU-Sverige

Warto w każdym przypadku również zapoznać się z aptekanapotencje.com/oryginalna-viagra-bez-recepty/ naturalnymi sposobami walki o odpowiednią erekcję i czy chce napisać do sprzedającego lub filagra wstrzymuje proces rozbijania GMP. Które mogą wykluczyć stosowanie leku, specyfik zawdzięcza to głównie swoim składnikom wewnętrznym lub hamują rozwój szkodliwych bakterii lub możesz kupić preparaty zawierające cynk.