Runt om i världen finns idag svält, fattigdom och död. En tragedi som avlöser en annan. Aktuellt idag är den fruktansvärda naturkatastrofen som inträffade i sydost Asien, där människorna är i akut behov av hjälp från sina medmänniskor. Människor, som vi som kristna måste hjälpa. Det är som Jesus sade ”Du ska älska din nästa som dig själv ” (Matt.22:39) och ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”(Matt. 7:12). Speciellt nu under julhelgen ska vi vara beredda på att hjälpa och ge, mer än under vanliga dagar.

Jag, Ärkebiskop Benjamin Atas, ärkebiskop för syrianska ortodoxa kyrkan i Sverige, vädjar till er alla läsare att gräva djupt i era fickor och bidra med hjälp till de drabbade människorna och deras familjer och vara den gode samariten som bibeln säger. Inget bidrag är för litet. Istället för att köpa fyrverkerier till nyår så kan pengarna komma till mycket större nytta genom att skänka dem till de behövande. Låt den största fyrverkeripjäsen lysa i sydost Asien i form av hjälp från er troende. Jag ber er att göra det rätta och hjälpa organisationerna som hjälper de nödställda. Detta är tiden som vi människor måste samarbeta och hjälpa varandra oberoende av religion eller nationalitet.

Många människor har förlorat sina makar, barn och barnbarn på en och samma dag. Helt ensamma är de kvar och de behöver en axel att gråta ut på, en hjälpande hand och en orsak att kämpa för sitt eget liv! Låt inte deras hopp slockna!

Den 1 och 2 januari, 2005 kommer samtliga syrianska ortodoxa kyrkor i Sverige att hålla minnesgudstjänster för de avlidna och vi ber för människorna som har överlevt. Jag kallar alla församlingsmedlemmar till dessa gudstjänster. Kyrkorna kommer att vara öppna för allmänheten för bön och stöd.

Må de avlidna vila i frid o må Gud ge stöd och kraft till de överlevande och deras anhöriga.

Gud välsigne er

Dioscoros Benjamin Atas,
ärkebiskop för syrianska ortodoxa kyrkan i Sverige

Dioscoros Benjamin Atas