Den Syrianska Ortodoxa kyrkan i Sverige framför sin bestörtning och sitt medlidande i den svåra stunden med de drabbade länderna och familjerna. Våra samtliga kyrkor kommer den 1 och 2 januari, 2005, att hålla minnesgudstjänst för de avlidna i naturkatastrofen och be för de människor som har drabbats. Med anledning av katastrofen skänker den Syrianska Ortodoxa Kyrkan i Sverige ett belopp på 100 000 kronor till Flodvågens offer.

Vi vädjar alla människor att skänka pengar och att ge sitt stöd till de behövande. Inget bidrag är för litet och i en tid som denna måste vi människor samarbeta, oavsett religion eller nationalitet.

Undertecknad
Ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas,
för Syrianska Ortodoxa Kyrkan i Sverige

Johan Melkemichel
Ordförande i Centralstyrelsen

Vid frågor ring Johan Melkemichel 070-309 51 82

Ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas