Är du en person som värdesätter den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dess betydelse för vårt syrianska arv?

Önskar du arbeta inom kyrkan ur ett ungdomsperspektiv?

Har du idéer som du tycker SOKU-Sverige bör satsa på?

Vill du vara med när SOKU-Sverige drar igång och fortsätter med spännande projekt under 2005 för att bland annat se till att syrianska ungdomar stärka sin syrianska identitet och knyter nya kontakter?

Den syrianska historien är ofta kopplad till den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Med andra ord kan den syrianska existensen knytas samman med vår ortodoxa kyrka som är en av de tidiga kyrkorna som har sina rötter ur den allra första kristna församlingen.

Precis som våra förfäder slogs med sina liv för att rädda sin värdefulla kyrka genom dess allra svåraste tider, anser vi det ligga i vårt ansvar att arbeta för att vår kyrka byggs upp, utvecklas och framförallt möter dagens syrianska ungdomar i deras vardag och engagerar dem i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Idag har den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige en ännu viktigare roll än i hemländerna. Den utgör nu kärnan i vår gemenskap eftersom vi lever i exil.

Tänk igenom detta och bli en av dem som beslutar om att kämpa för vårt folks överlevnad.

25-27 mars 2005 har SOKU-Sverige sitt årsmöte i Västerås. Vill du nominera någon till SOKU-Sveriges förbundsstyrelse som vill arbeta för syrianska ungdomar inom den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige kan du göra detta senast den 1 februari 2005. Nominera genom att klicka på ”Nominera till SOKU” under ”Aktuellt”.

SOKU-Sverige har också sex utskott som arbetar med frågor inom olika områden. Dessa utskott är:
Religionsutskottet
Språkutskottet
Kulturutskottet
Internationella utskottet
Mediautskottet
Utbildning- & utvecklingsutskottet.

Är du istället intresserad av att arbeta med frågor inom ett av dessa områden kan du söka till utskotten genom att fylla i en ”utskottsansökan” under ”Aktuellt” senast 1 Mars 2005.
Hör av dig till oss!

Hälsningar
SOKU-Sveriges valberedning

SOKU-Sveriges valberedning