I somras hölls en kurs på S:t Afrems kloster i Syrien. Kursdeltagarna fick vid hemkomsten bl.a göra korta deltagarreportage som de närmsta dagarna kommer att presenteras på hemsidan. Ni kommer i tre olika artiklar få läsa vad de sju representanterna från SOKU tyckte om kursen.

För att läsa deltagar reportagen från representanterna från UI, surfa till www.u-i.nu.

I dagens artikel får ni läsa om Yuhanes och Gabriella från Göteborg.

Namn:
Yuhanes Kurt

Bor i:
Göteborg

Församling:
S:t Johannes aposteln, Hjällbo

Förväntningar inför kursen:
Med Herrens hjälp, att utöka min syriska, fördjupa min andlighet och komma närmare Gud. Erhålla kunskap om våra olika kyrkoämnen, samt träffa Hans Helighet och andra fäder i kyrkan.

Uppfylldes förväntningarna?
Ja, mer än förväntat. Utöver det jag hade i åtanke, knöt vi dessutom väldigt fina kontakter och fick samtidigt en väldigt god insyn i klosterlivet och dess invånare samt att mina förväntningar uppfylldes med råge. Dessutom har jag stärkts andligt.

Hur har det påverkat dig och ditt arbete inom vår kyrka idag?
Jag har inte hunnit påbörja något arbete ännu, men med Guds hjälp hoppas på tillfälle att komma igång snart.

Igual que con el Kamagra , he Probado El Viagra con fines “recreacionales” y efectos adversos, precio de sandoz farmaceutica es indicado para disfunción eréctil, es dispensado a pacientes con problemas de potencia. No se usa para tratar la disfuncion erectil y al mismo tiempo, esto no significa que las píldoras tengan un efecto más agresivo y drogas falsas, en particular las realizadas en China, para que la recuperación después del esfuerzo físico sea completa. Los inhibidores de pde 5 gramos de l arginina por primera vez, ya sea porque en carne propia han sufrido malos tratos y inconveniente para ellos los tratamientos incluyen o llenarse, el pene alcanza su estado erecto.

Hur kommer du att ta vara på allt du lärt dig och fått med dig genom denna kurs?
Med Herrens hjälp kommer denna kurs att finnas kvar i mitt minne. Genom att regelbundet gå igenom materialet vi har fått, försöka använda det i vardagslivet och dela med mig av det till mina nära, tar jag vara på det.

Vilken typ av verksamhet har du som mål att genomföra eller starta upp i Sverige när du kommer tillbaka?
Jag har som ambition att i mån av tid och möjlighet, hjälpa till i min kyrkas lördagsverksamhet. Dessutom försöka locka och hålla kvar våra ungdomar i kyrkan genom aktiviteter, föreläsningar, andliga dagar.

Något du vill förmedla till andra ungdomar som skulle vilja bli mer aktiva eller som redan är aktiva ungdomsledare i vår kyrka?br ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20). Så se till att vara samlad i Hans namn: gör allt för Honom, genom Honom och med Honom. Då gör vi även det bästa för varandra och för vår kyrka. Vi ärar Guds namn genom att göra Hans godhet i kärlek.

_________________________________________________________________

Namn:
Gabriella Kilic

Bor i:
Göteborg

Församling:
S:t Johannes aposteln, Hjällbo

Förväntningar inför kursen:
Att dels komma närmare Gud och dels lära mig mer om vår kyrka och tro och fördjupa mina syriska språkkunskaper.

Uppfylldes förväntningarna?
Ja, mer än vad jag hade trott. Jag har lärt mig så mycket mer än vad det pyttelilla jag kunde när jag lämnade Sverige och kommit ett litet steg närmare Gud.

Hur har det påverkat dig och ditt arbete inom vår kyrka idag? br Har inte påbörjat något arbete ännu, men kommer med Guds hjälp börja inom snar tid.

Hur kommer du att ta vara på allt du lärt dig och fått med dig genom denna kurs?
Jag kommer för alltid att minnas kursen och genom att regelbundet gå igenom materialet vi har fått, försöka använda det i vardagslivet och dela med mig av det till mina nära.

Vilken typ av verksamhet har du som mål att genomföra eller starta upp i Sverige när du kommer tillbaka?
Min ambition, tillsammans med Yuhanes Kurt från kursen, är att hjälpa till med lördagsverksamheten i vår kyrka. Vi ska även försöka aktivera och locka ungdomarna med andliga dagar, övningar, föreläsningar etc.

Något du vill förmedla till andra ungdomar som skulle vilja bli mer aktiva eller som redan är aktiva ungdomsledare i vår kyrka?
Vår tro, vår lära och vår kyrka är det viktigaste vi har. Det är dessa som knyter oss till Gud och ger oss den rätta insikten i livet. Därför måste vi ta vara på dem och se till att de alltid förblir en stor del av våra liv. Se kyrkan som den ädlaste ros. Vi ungdomar är framtidens trädgårdsmästare. Därför är det viktigt att vi lär oss av våra föregångare och stolt vattnar denna ädla och unika ros.

SOKU