5-6 februari var det dags! SOKU-Sveriges veckoslutskurs i föreningsekonomi. Detta var en ny kurs som SOKU-Sverige anordnade, denna gång i Botkyrka Folkhögskola. Ett 30-tal ungdomar från de flesta av SOKU’s lokalföreningar samlades för att göra sina årsbokslut.

Efter att ha startat med en god frukost började alla sätta sig vid datorerna för att ivrigt arbeta. Gunilla Togan, SOKU’s ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och hoppades att helgen vi skulle spendera tillsammans skulle bli rolig, men framförallt lärorik. Gruppen som ansvarade för kursen var förbundets utbildnings- och utvecklingsutskott med medlemmarna Paulus Marouki, Daniel Aslan, Gabriella Gecer, Hulja Bayru, Yusuf Aydin och Alexandra Shamoun. Efter flera timmars sittande vid datorer var det dags för lunch, och de flesta passade då på att lära känna varandra lite bättre. Efter lunchen väntade fortsatt hårt arbete med sammanställningar och beräkningar. Kursen gick ut på att de lokala föreningarna skulle få hjälp med de frågor som de ansåg vara svåra att förstå när de gjorde årsbokslut. Timmarna gick och natten började närma sig, men ändå var våra duktiga ungdomar pigga nog att sjunga några hymner vid pianot som fanns tillängligt, vilket var underbart att lyssna på. Åter åt man middag tillsammans innan man sedan hade bestämt sig för att spela bowling på Heron City, vilket ungdomarna verkade uppskattade. Tidigt på söndags morgonen deltog ungdomarna i gudstjänsten som hölls i S:t Petrus och Paulus kyrkan i Norsborg, där Fader Cor-Espicopos Chabo under predikan speciellt hälsade alla ungdomar välkomna. Mediautskottet passade på att summera Abonas lärorika predikan, så att ni som läser detta också kan få ta del av den. ”Vårt syrianska folk har mött många andra kulturer sedan utvandringen från våra hemländer och detta har tyvärr lett till att människor har börjat ifrågasätta vår kyrkas heliga tro. Det är fint att vi lär oss goda saker från andra kyrkor och att vi tar till oss det som är gott. Men att gå så långt att man förnekar sin egen tro är fel och det är något vi ska försöka undvika att göra. Samtidigt som vi vill att våra barn ska studera i skolan och på universitet så måste vi också uppmana våra barn att studera och bygga upp sin tro och ta vara på den. Vi ska inte lämna kyrkan bara för att vi besökt något annat samfund. Vårt mål är nämligen en rak väg, vi kallar oss ortodoxa eftersom vi följer en sann och renlärig tro. Ordet ortodox betyder renlärig vilket innebär att vi ska bekänna oss till den Heliga Kyrkans Tro och inte överge den. Kära bröder och systrar, låt oss stå fasta i vår heliga tro och inte ge den Onde tillfälle att fresta oss. Må de heliga helgonens böner vara med oss, vi ber också att Heliga Jungfruns förböner hos vår Herre, ska skydda och hjälpa oss i vårt vardagliga liv.” Efter att vi ätit frukost i kyrkans lokaler så begav vi oss till folkhögskolan igen för att arbeta vidare. De sista timmarna passerade med skratt och belåtenhet och alla var väldigt nöjda när slutet närmade sig. SOKU-Sveriges representanter från förbundsstyrelsen samt Utbildnings- och utvecklingsutskottet tackade alla deltagare och gav dem en bibel och ett diplom. På diplomet stod det: Följande person har genomgått SOKU-Sveriges kurs i föreningsekonomi. Kursdeltagaren har lärt sig hur man på ett enkelt och strukturerat sätt ska föra årsbokslut i sin lokala SOKU-förening. Kursdeltagaren har varit delaktig i följande moment och genomgångar: sammanställning av balans- och resultatsräkning, textuell redogörelse för det gånga året, årsplanering samt budget för kommande års aktiviteter. Vi önskar kursdeltagaren lycka till med sitt arbete i lokalföreningen och hoppas att i framtiden även få se ännu större engagemang och intresse för arbetet inom SOKU-Sverige. Helgen avrundades med att varje deltagare fick läsa upp ett bibelcitat högt för gruppen. Mediautskottet vill också passa på att tacka alla ansvariga under helgen för deras fina planering och hjälpsamma hand under helgen. Ett stort tack går också till Botkyrka Folkhögskola som har låtit oss använda lokalerna för denna givande och roliga kurs som vi hoppas kommer att genomföras varje år. Bilder från helgen finns under Aktiviteter / Kurser.

Mediautskottet