Sommarkurs i S:t Afrem klostret, Ma’aret Sednaya
12 augusti – 2 september

I ett år har SOKU och UI haft kontakt med studieförbundet Bilda och klostret där man diskuterat frågan om en sommarkurs för syrisk ortodoxa ungdomar i Sverige. I mars månad åkte en delegation med representanter från båda förbunden till Syrien för att i mer detaljerad form planera innehållet för sommarkursen. I klostret finns munkar som är uppväxta i Sverige och som kommer att hålla i undervisningen. Ansvariga för kursen på klostret kommer att vara Fader Mattias, rektor på klostret och Deyroyo Samuel, nybliven munk från Sverige.

Vårt mål är att ca 12 ungdomar som tillhör Syrisk Ortodoxa Kyrkan, 6 från varje ungdomsförbund, SOKU och UI ska få möjlighet att delta på denna sommarkurs, som vi hoppas kunna hålla årligen

Kursen riktar sig till syrisk ortodoxa ungdomar från 18 år och uppåt, både tjejer och killar, som är medlemmar i antingen SOKU eller UI. Målgruppen är personer som är aktiva eller vill bli aktiva i sina lokala föreningar/församlingar, helst som cirkelledare. Den som söker ska självklart också vara intresserad av att vilja lära sig mer om den syrisk ortodoxa kyrkans tro och historia och dela med sig av sina kunskaper när den återvänder till Sverige efter avslutad kurs. Den ska sedan kunna tillföra något till sin lokala förening/församlingar genom det man lärt sig. Anledningen till kursens sena datum 12 aug – 2 sept är att vi vill kunna utnyttja resurserna på klostret på bästa sätt och det var dessa datum som passade in i deras planering bäst.

Efter kursen kommer alla deltagarna att träffas efteråt hemma i Sverige tillsammans med representanter från SOKU och UI’s förbundsstyrelse för att utvärdera kursen. Därefter ska båda förbunden tillsammans med studieförbundet Bilda diskutera hur man ska följa upp detta och förhoppningsvis kunna utveckla kursen till nästkommande år. Nästa steg är att gruppen som varit på sommarkursen, tillsammans ska sammanfatta och dokumentera sina upplevelser. De kommer att träffas under minst två tillfällen efter resan.

Dokumentation av projektet, kommer att göras genom foto, film, intervjuer, dagböcker etc. Dessa kommer att göras av alla deltagande i kursen.

De deltagande ska även rapportera och följa upp projektet på följande sätt:
– Rapport/dagbok om kursen
– Faktahäfte om ämnena, klosterlivet samt besökta platser
– Hålla i föreläsningar och diskussioner i sina lokalföreningar om vistelsen
– Starta eller utveckla sin befintliga studiecirkel

Kursens innehåll:

1. Bibelundervisning, Nya Testamentet
2. Kyrkohistoria och kyrkofäder
3. Det syriska språket
4. Besöka platser i Damaskus/Maloula/Homs
5. Studiebesök och ungdomsträffar samt träff med biskoparna i St: Georges kyrka, Bab Touma i Damaskus samt Homs.

Ovanstående ämnen i är prioritetsordning och fördelat på 3 veckor. Tyngdpunkten kommer att ligga på de två första ämnena. Förkunskaper man behöver ha är grunderna i bibelkunskap och i det syriska språket. Vistelsen i Syrien kommer även att varvas med ett antal studiebesök för att besöka kända historiska platser kopplade till vårt religiösa och kulturella arv och kopplade till innehållet i kursen.

Anmälningsavgift för kursen är mellan 2000-3000 kr per person. Då ingår alla kostnader, såsom flygbiljett, transport, logi etc.

Krav:
Minst 18 år (född 87)
Grundläggande bibelkunskaper
Grundläggande kunskaper i syriska språket, (skrift och läs)

Är du rätt person för denna kurs? Skicka då in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 24 juni.

Ladda ner ansökningsblanketten

Faster delivery speeds through our express delivery services so be sure to try using Bitcoin the next time you buy Kamagra from us, circulate blood flow: With the effective use of Levitra medicine. Standardized, and validated this website clinical screening measures. Men with heart, liver, or kidney problems or compared with those who did not consume processed meat.

SOKU