Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) anordnade en träffpunkt inom området ”Ostressad och effektiv” den 23 maj hos Sensus studieförbund i Göteborg.

Träffpunkten var populär med 25 personer anmälda och ett par på reservlistan.

En kort presentation av vad vi pratade om:

Kursen byggde på tesen att det finns två faktorer som framför allt påverkan hur stressad man känner sig: Sin självkänsla i relation till sitt engagemang och sin förmåga att organisera och överblicka sitt arbete.

El presidente https://morrishalls.com/es/levitra-precio/ de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias. Incluso sus movimientos o venas en los pies para darle la mayor fidelidad con la realidad.

Inledningsvis pratade vi om självkänsla i förhållande till vårt engagemang. Hur kommer det sig att vi låter engagemanget ”bekomma” oss så mycket att vi känner oss stressade? Handlar det bara om ansvarskänsla, eller kan det också vara så att vi har kopplat vår självkänsla till hur bra vi presterar?

Den stora delen av träffpunkten handlade om hur man organiserar sitt vardagsarbete på ett sätt som gör att man är effektiv och samtidigt ostressad. Det gjorde vi genom att gå igenom ett konkret system för hur man lägger upp sitt vardagsarbete, det vill säga sina att-göra-listor, sin kalender, sina papper och e-post och så vidare.

Vi utgick ifrån en metod som den amerikanske managementkonsulten David Allen arbetat fram. Metoden är mycket användbar, antingen i sin helhet eller bara i brottstycken. Här är lite kort vad den går ut på:

Metoden bygger på två teser: 1. Hjärnan är väldigt bra på att vara kreativ och på att komma på idéer, men 2. hjärnan är tyvärr väldigt dålig på att komma ihåg saker och idéer, framför allt vid de tillfällen man skulle behöva komma ihåg dem.

Till exempel är hjärnan superbra på att komma på att det vore bra att handla nya batterier till fjärrkontrollen, men värdelös på att komma ihåg att handla dem, framför allt när man befinner sig framför batterihyllan på ICA.

Konsekvensen blir att man glömmer saker som man skulle vilja komma ihåg. Det får i sin tur två konsekvenser: 1. Man blir mindre effektiv, eftersom man glömmer både det man borde göra och glömmer bort bra idéer som man fått.
2. Man får mindre sinnesro, och blir mer stressad, eftersom man går runt och oroar sig för att man ska glömma saker.

Allen definierar stress inte som att man har för mycket att göra, utan att man inte har kontroll över det man har att göra. Metoden går därför ut på att ta kontroll över det man har att göra, och att ha allt som man behöver komma ihåg i ett system, på papper eller i sin dator.

Träffpunkten innehöll även en markant del erfarenhetsutbyte, där vi alla berättade för varandra om våra bästa tips för att vara effektiva och ostressade.

David Allens berömda metod har väglett många höga chefer och ledare men går att tillämpa oavsett vad man gör eller vilken befattning man har. Den är lika användbar på små som stora projekt, både i yrkeslivet och privat. Metoden kanske inte passar alla, men kanske kan man lära sig något av den.

Få det gjort! Svart bälte i vardagseffektivitet (bokens fullständiga titel) är rekommenderad från många håll och kanter.

Finner du ditt dagliga arbete stressigt, har du svårt att ta emot information, sortera, bearbeta eller hantera prioriteringar samtidigt som högarna bara växer på skrivbordet? Då skall du läsa Få det gjort! Svart bälte i vardagseffektivitet.

Om du inte faller för titeln kommer du att säkerligen falla för innehållet. Sedan är det bara att kavla upp armarna och ta i tu med sakerna!

Jakob Yalgin