Den 19 februari 2005 var det dags för SOKU-Sveriges bibeltävling. I år hölls tävlingen i Göteborg i Hjällbos S:t Johannes kyrka. SOKU-Göteborg var värdar för årets tävling.
Tävlingen började klockan 13.00 när vår ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas anlände till kyrkan och S:t Johannes kör sjöng den traditionella ”Tå bashlom råh’yo sharirå” (kom i frid sanne herde). Dessförinnan hade lagen anlänt till kyrkan i Hjällbo och ätit lunch i kyrkans lokal som är belägen under själva kyrkolokalen.

Biskopen tog plats vid mikrofonen och hälsade alla välkomna. I sitt välkomsttal passade han på att tacka Tony Larsson som översatt många böcker för den syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige till det svenska språket. Hans Höghet poängterade att våra böcker har ett mycket högt värde och att alla våra ungdomar bör läsa dem: ”De är vårt arv”. Vidare sade Hans Höghet att även om Tony Larsson inte ens är medlem i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan så arbetar han på sin fritid med att översätta dessa böcker. Tony Larsson fick sedan ordet och började med att presentera sig själv på syrianska: ”Shlomo, ishmi Tony Larsson. Jag önskar ni också lär känna Jesus som jag har gjort. Att ni använder era gåvor till Guds ära och människornas tjänst”.

Hans Höghet tackade för Tony Larssons vackra ord som gjorde honom mycket rörd. Seyidna berättade också att han är mycket stolt över våra ungdomar som anordnar så här fina aktiviteter.

Äntligen startade tävlingen och värdarna för dagen från SOKU-Göteborg var Sami Coskun och Petra Elio. Efter det att värdarna välkomnat församlingen lämnade de över ordet till SOKU-Sveriges ordförande Gunilla Togan och vice ordförande Emanuel Barhaido som även de hälsade samtliga hjärtligt välkomna. De gav information från förbundsstyrelsen om bla att nominera till årets syrian och att söka till teaterprojektet. Sedan presenterades domarna, som i år fick en mycket tuff uppgift. Dessa var: Sami Aydin från Norsborg, Roberto Konac från Norrköping och Gabriel Bar Sawme från Västerås. De deltagande lagen var i år:

  • SOKU-Botkyrka
  • SOKU-Göteborg
  • SOKU-Norrköping, S:t Kyriakos
  • SOKU-Norrköping, S:ta Maria
  • SOKU-Skövde
  • SOKU-Södertälje, Mor Afrem
  • SOKU-Tensta
  • SOKU-Trollhättan
  • SOKU-Jönköping, Mor Dimet

Årets utvalda evangelium var det första, Matteusevangeliet.

Efter den första deltävlingen, omgång ett, två och tre går SOKU-Göteborg, SOKU-Botkyrka, SOKU-Norrköping S:t Kyriakos och SOKU-Södertälje Mor Afrem vidare till semifinal. I pausen mellan första omgången och semifinal och finalen jobbade domarna flitigt för att rätta svaren och utse finalisterna.

Tävlingen startade sedan igen vid 15.30 tiden. Ett pausbidrag i form av en psalm framfördes från Rima Alptekin från SOKU-Södertälje Mor Afrem. Sedan presenterades vem som skulle få SOKU-Sveriges studentstipendium 2005. I år blev det en student från Göteborg, Madlin Kurt som förutom äran även vann 5000 kronor. Temat för årets uppsats var kyrkans överlevnad i diasporan. Uppsatsen handlade om att vår kyrka är en dold pärla som också bara varit dold för omvärlden, utan också för oss. Madlin använde sig av metaforer och liknelser på ett skickligt sätt. Grattis Madlin! Madlin fick ordet och tackade Herren för allt och uppmanade ungdomar att ta hand om detta arv, vår kyrka, som hon liknade vid en pärla i sin uppsats.

Sedan blev det dags för att presentera de två finalisterna som skulle gå vidare efter en svår semifinal. Ett ytterligare pausbidrag framfördes och det var läsning ur Bibeln av SOKUs ordförande Gunilla Togan, på svenska, och SOKU-Sveriges ledamot Hobil Varli på syrianska. De läste ur 1 Korintierbrevet kapitel 13. Finalisterna blev SOKU-Botkyrka S:t Petrus och Paulus och SOKU-Norrköping S:t Kyriakos. Finalfrågorna ställdes gång på gång, men det var ständigt jämnt mellan lagen. Domarna funderade på vad de skulle göra då de snart inte har några fler utslagsfrågor kvar. Det ställdes ytterligare en fråga där båda lagen svarade fel. Ytterligare en fråga och de båda lagen svarade rätt. Spänningen steg i kyrkan! Efter att ha svarat lika på över fyra utslagsfrågor avgörs tävlingen genom att SOKU-Norrköping S:t Kyriakos skriver ner flest saligprisningar ur Matteusevangeliet kapitel 5. Tävlingen tar slut strax efter 17.10 och alla lag tog emot sina diplom. Ingen deltagare gick tomhänt utan samtliga fick fina bokpaket och lagen blev även fotograferade med biskopen. På kvällen anordnades sedan en fest i S:t Johannes kyrkans festlokal som blev mycket uppskattad. Förbundsstyrelsen och Mediautskottet gratulerade SOKU-Norrköping S:t Kyriakos och tackar alla deltagare för deras fina insatser. Vi tackar även SOKU-Göteborg för deras planering och engagemang och önskar föreningen lycka till. Sist, men inte minst så tackar vi vår ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas för att han tog sig tid och närvarade under hela denna dag samt alla präster/munkar som även välsignade oss med sin närvaro!

Bilder från denna aktivitet kan man klicka sig till via: Aktiviteter >> Bibeltävlingen >> Bilder från Bibeltävlingen år 2005

Fakta kring i Bibeltävlingen 2005

SOKU-Norrköping, S:t Kyriakos (placering 1)

Deltagare: Rahel Altun, Gabriella Ergul, Georgina Mushe, Mansura Ogur, Juliette Seropian

SOKU-Botkyrka (placering 2)

Deltagare: Augin Augin, Hanna Aslan, Peter Aslan, Emanuel Tas, Maria Tas