Hur mycket gläds inte vinodlaren när han under skördetiden går ut och ser att frukten som han kämpat med så mycket vuxit och blivit goda frukter. Frukter som han nu kan glädjas med under en längre tid? Sådan glädje kände man när det under glädjerop och applåder vigde 9 stycken diakoner och 25 stycken diakonissor i S:t Johannes kyrka i Hjällbo.

Släkt och vänner hade samlats till denna glädjande ceremoni, där de skulle få se sina barn vigas till tjänare av den syrisk ortodoxa kyrkan. Ceremonins leddes av Hans Höghet Mor Dioscoros Benjamin Atas, men även av Deyroyo Afrem, Cor-Espicopos Abdo Cicek och Fader Maravge som assisterade biskopen.

Biskopen talade om hur ärad man borde känna sig för att man får tjäna kyrkan, den kyrkan som apostlarna grundat med hjälp av den Helige Ande.

Biskopen tackade med hela sitt hjärta de personer som varit engagerade i dessa ungdomars undervisning, framförallt malfono Bessim Kurt som kämpat helhjärtat med dessa ungdomar, och som har varit lärare i syrianska nu i 12 år. Hans Höghet talade om hur viktigt det är att våra ungdomar lär sig den syrisk-ortodoxa kyrkans tro, och hur viktigt det är att man ställer upp och hjälper till på alla sätt.

Efter att vigningsceremonin tagit slut, gick församlingen in i lokalen, och väntade på att biskopen skulle komma in med diakonerna och diakonissorna sjungande. Glädjerop och applåder hördes när ungdomarna gick in med biskopen i spetsen, och många kände sig väldigt stolta över sina barn. Väl inne i lokalen serverades det fika för alla och diakonerna och diakonissorna började med att sjunga hymner och ära Herren.

SOKU-Sveriges mediautskott var på plats för att skriva om denna glädjande ceremoni så att alla skulle få ta del av den. De diakoner som vigdes var: Augin Goz, Mattaj Bolon, Jack Maravge, Thomas Goven, Michel Inan, Josef Hanna, Stefan Yalgin, Malek Genc och Adam Inan.

Även diakonissorna som var ett 20-tal vigdes den dagen.

Ett stort grattis till de ungdomar som vigdes till diakoner och diakonissor, och vi hoppas att ni kommer glädjas av att få tjäna den heliga Syrisk Ortodoxa Kyrkan.

”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.” Joh 12:26.

Mediautskottet